TENSORTECHNOLOGIE

Dit deel van mijn website gaat over mijn ervaringen met de tensortools, omdat ze op mijn spirituele pad een belangrijke rol hebben gespeeld. Het is een verhaallijn van 12-09-2018 tot en met 06-09-2019.

12-09-2018 - HET BEGIN

Vaag had ik er een paar jaar geleden wel eens wat over gehoord, maar het slapend medium uit Barneveld heeft deze materie onder mijn aandacht gebracht.

Interesse en nieuwsgierigheid brachten mij ertoe een afspraak met haar te maken. Ik wilde er wel eens wat meer over weten, maar vooral ervaren !

Zij had verschillende *tools* al klaar op een tafeltje gezet, waaronder een paar ringen, spoelen (coils) en een harmonizer. Mijn eerste vraag werd direct afgekapt: "Nee....ik ga het niet uitleggen, je moet het ervaren." En aldus geschiede.

Ik begon met een kleinere ring (diameter 15 cm) en direct voelde ik al, dat ik er bij moest staan en vrijwel onmiddellijk kreeg ik allerlei beelden door. Vervolgens kwam een behoorlijk veel grotere ring aan bod en ook hier was ik verbaasd, hoe snel er van alles aan mij getoond werd.

Daarna ging ik aan de slag met de Acu-Vac Healing Coil. Eerst één met koperkleur en daarna één met zilverkleur. Vooral de ervaring met de eerste Coil was indrukwekkend.

Ik stond in de kamer en was mij heel goed bewust van de omgeving. In een flits was ik terug op het moment, dat de aarde amper begroeiing kende en nog maar met heel eenvoudig leven bevolkt was en het was donker. Aan een varen hing een waterdruppel, die zo puur was, zo onaangeraakt, dat wij DIT water in de huidige tijd niet meer kennen.

Het leek of op een bepaalde plek het wolkendek een beetje openbrak en vanuit de Hemel verscheen er plaatselijk licht. Dit licht breidde zich langzamerhand uit tot het op meerdere plekken aanwezig was.

En daar stond Frans....met een Coil in zijn hand in een klein dorpje in Nederland. Ruimte en tijd speelde plotseling geen rol meer, want de aarde zoals die er miljarden jaren geleden had uitgezien, verscheen op wonderbaarlijke wijze aan mijn geestesoog.

De volgende Coil bracht mij alleen maar plezier en blijheid. Levenslust en het besef, dat we vaak door andermans ogen naar onszelf kijken en ons dan in dat plezier inhouden. De rattenvanger van Hamelen verscheen en ik had de neiging om te dansen en te zingen. Ik was tegelijkertijd de fluitblazer en de huppelende kinderen.

Twee keer een ring en twee keer een Coil...het was meer dan genoeg en overstelpend! Gelukkig kreeg ik tot  slot 2 staven (de wands) in mijn handen en deze brachten mij weer tot rust en evenwicht.

Ik heb vele jaren alleen of met anderen op allerlei manieren gemediteerd, maar op de een of andere manier sloeg deze ervaring alles. Ik moet wel zeggen, dat ik blijkbaar zo diep gegaan was, dat ik mij die avond en nog de volgende dag doodmoe voelde. Het had gegeven, maar blijkbaar ook veel energie gekost. Het was ook niet niks !

De volgende dag had ik per app en per mail nog even contact hierover, maar de finshing touch was toch wel het bericht, dat ik hierna letterlijk zal weergeven. het bericht bevat een uitleg/citaat van de uitvinder van de Tensor Technologie:

"Als er soms mensen waren, die dit hoorden en het nog steeds niet begrepen, zou ik de volgende verklaring gebruiken en een beroep doen op de eerste regels van het boek Genesis om het te laten begrijpen. "In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En de aarde was woest en leeg, en de duisternis was op het oppervlak van de diepte. En de geest van God bewoog over de wateren en God zeide...........Laat er licht zijn."

En daar was ik toch even stil van......

14-09-2018 - TENSORTECHNOLOGIE

Na bovenstaande prachtige ervaring wil ik hier toch ook even iets van de technische kant vertellen. Tensor technologie is een uitvinding (en verdere uitwerking van Tesla*s uitvindingen) van onderzoeker en bio alchemist Slim Spurling (1938-2007)

Het basismateriaal is een getwiste koperdraad, die wordt ingekort tot een wiskundige lengtemaat, die *Cubits* wordt genoemd. De uiteinden van de getwiste koperdraad wordt naar zich zelf teruggebracht, zodat er een ring ontstaat. Op die manier worden de Tensor ring, de Harmonizer en andere Tensor tools gemaakt.

Het fascinerende is, dat in de open ruimte van de ring een oneindige bron van energie ontstaat. Dit veld wordt tensorveld genoemd. Deze oneindige bron van energie is noch elektrisch noch magnetisch en heeft een bijzonder effect op alle levensvormen.

Dit tensorveld brengt rust en stabiliteit in chaos en stabiliseert heel gemakkelijk de bio- magnetische energievelden van het lichaam. Het tensorveld produceert een meetbaar aardend zwaartekracht effect.

Tensor technologie is bekend om zijn gebruik bij healing, stimuleren en herstructureren van water, stimuleren van plantengroei en vele andere  mogelijkheden.

Voor wie geïnteresseerd is in meer informatie, raad ik google aan en met name de website van Maurice Mooijman, die bezig is met deze technologie en deze ook verder aan het ontwikkelen is. Op you tube staan ook duidelijke filmpjes over Slim Spurling.

16-09-2018 - IN DE (KRING)

Vandaag de empowerment tensorring besteld. Er was geen enkele twijfel, dat ik juist deze tool van alle beschikbare mogelijkheden moest hebben. Ik denk, dat er een nieuwe weg wordt ingeslagen en dat er een verdieping plaats vindt, wat het mediteren betreft.

De RINGEVORM en de KRINGVORM  hebben me sowieso altijd aangetrokken. In cursussen en workshops zitten de deelnemers bijna altijd in een kring en iedereen heeft vast ervaren, dat de energie dan uitstijgt boven de som van het aantal aanwezige zielen. Dan is 1 + 1 niet meer 2, maar 3 of 4 en soms wel meer.

In vroegere tijden zaten de mensen beschermd voor wilde dieren rondom het vuur en dat moet al een heel bijzonder gevoel zijn geweest: bescherming, kracht, concentratie en verbinding met.......Iets dergelijks hebbeb de meesten van ons ook ervaren: zittend om het kampvuur: genietend en wegdromend. Het is niet meer dan natuurlijk en logisch, dat de ring het symbool is geworden van *verbinding*.

In een tensorring - getwiste draden van koper en of tin - ontstaat in het gesloten circuit een energieveld. Iets dergelijks kan je ook ervaren in een kathedraal. Ik realiseerde me, toen ik in de kathedraal van Nantes liep, dat de ruimte alleen maar specifiek werd door de omringende muren. Niet de kerk zelf had een bepaalde kracht en energie, maar de ruimte die door de muren en het gewelf onstond.

Soms denk ik met heimwee terug aan vroegere tijden en zie dan bij een nevelig meertje Merlijn en Arthur lopen. De lessen die hij van deze wijze meester kreeg, waren bepalend voor wat hij later als koning zou betekenen. Al zou het alleen maar een legende zijn. Ook in dit verhaal speelt de ronde tafel een grote rol en daarmee onder andere aangevend, dat iedereen belangrijk is. Maar ook....dat het collectief een daarboven staande energie kan bereiken.

Terwijl ik dit opschrijf, realiseer ik me, dat de woordjes *same* (uit het Engels) en samen (uit het Nederlands) heel mooi aangeven, dat als je samen iets doet, je hetzelfde wordt en daardoor de krachten kan bundelen.

Ik ben benieuwd, wat de tensor-energie mij de komende tijd gaat *vertellen*.

04-10-2018 - DE HELENDE WERKING VAN TENSOR-ENERGIE

De afgelopen tijd ben ik in de weer geweest met de empowerment ring - ik noem hem mijn meditatiering- maar er wordt aangegeven, dat deze ook bij een healing kan helpen.

Aangezien ik door te veel enthousiaste fysieke oefeningen in mijn rechtervoet *hielspoor* had opgelopen - een zeer pijnlijke ontsteking in de pees die tenen en hiel verbindt - besloot ik om de empowerment ring ook hierop toe te passen.

Zonder verwachtingen van resultaat (natuurlijk wel met een beetje hoop) heb ik de ring gedurende een week een paar keer per dag op mijn hiel gericht.

Natuurlijk kan het zijn, dat de hielspoor - door mijn fysiotherapeut behandeld - sowieso aan de beterende hand was. Dat krijg je als er meer factoren in het spel zijn, dat achteraf moeilijk te bepalen is, welke factor doorslaggevend effect heeft. De pijn werd in ieder geval wat minder.

Maar .....er kwam een onverwachte verbetering om de hoek kijken. Een keiharde eeltkorst, waar ik jarenlang al last van had (heel pijnlijk) en moest afplakken met een pleister om te kunnen wandelen, bleek plotseling het karakter van een *babyhuidje* te hebben. De pleister was bij de volgende wandeling niet meer nodig en vol ongeloof trok ik de volgende dag een paar keer mijn schoen uit om nog eens te voelen, of het nou echt waar was. Tot op heden (april 2019) is deze verbetering gestabiliseerd.

Suggestie ? De helende kracht van de geest ? Placebo-effect ? Nee absoluut niet, want ik was bezig met de hielspoor en heb geen moment aan de *eeltteen* gedacht.

Ik mailde dit enthousiast aan het slapend medium van Barneveld, die mij op het pad van deze tensortechnologie had gebracht. Een onverwachte mail van haar kant volgde, waarbij ik min of meer sprakeloos haar onverwachte ervaringen op een workshop 2 dagen eerder, las. Bij deze citeer ik - met haar goedkeuring - een stukje uit haar mail:

Hoi Frans,

Elke dag ben ik meer en meer blij, dat Slim en zijn tools op mijn pad zijn geplaatst. Wat jij beschreef over de harde eeltkorst op je ringteen, heb ik gisteren hetzelfde gezien bij een vrouw, alleen in extremere mate.

Ik masseer haar voeten al meer dan 4 jaar op geregelde tijden. Zij had overal harde korsten, kloven en eelt, het was in extreme mate. Drie weken geleden is ze begonnen met de 999 wands van Maurice (een tensor tool) in de hand te nemen en *s nachts mee te nemen in bed. Afgelopen zondag liet ze me vol trots zien, dat ze de afgelopen week eelt en korsten had weg kunnen pulken. Er was nog maar 1 restantje over.

De hele vrouw was ook veranderd. Ze was een heel nerveuze vrouw, altijd in de weer zonder op te letten of ze het allemaal wel aankon. Ze vergat zichzelf helemaal en deed alles voor anderen.

Ze kwam in alle rust aan, ze ratelde niet meer en ging zelfs tijdens de massage lekker achterover zitten met haar ogen dicht.

Natuurlijk zijn verslagen altijd prachtig, maar juist in dit geval was ik blij bijna tezelfdertijd iets soortgelijks ook meegemaakt te hebben. Het is mij in ieder geval wel duidelijk, dat op het gebied van de tensor-energie heel veel mogelijk is.

11-10-2018 - EMPOWERMENT RING

Ik ben een echte *Cursus-in-Wonderen-fan* en levend en studerend op dat pad ben ik langzamerhand gekomen tot steeds meer begrip van vergeving en daarmee tot een staat van innerlijke vrede. In deze maatschappij is dat niet altijd gemakkelijk om consequent te ervaren, te voelen en in vrede te zijn.

De empowerment ring (ik noem hem ook wel mijn meditatiering) heeft me daar in korte tijd bij geholpen en mij als het ware een laatste zetje gegeven. Afgezien van de energie die zo*n ring genereert, ervaar ik, dat de ring een *spiegel-werking* heeft en dat alles wat ik erin stop, weer prachtig - maar dan versterkt - bij mij terugkeert.

Binnenkort ga ik bij Maurice Mooijman in Meppen persoonlijk mijn *harmonizer* afhalen en ik ben benieuwd (als een kind voor zijn verjaardag) wat deze mij en mijn omgeving gaat brengen.

Volgens de website van Maurice kan met de harmonizer het zuurstofgehalte en de kwaliteit van de lucht worden verbeterd. Wij wonen onder de rook van Schiphol en dit alles zou nog wel eens een merkbaar effect kunnen opleveren. Er worden meerdere positieve effecten genoemd, maar voorlopig gaan we voor deze ene !

Een Cursus in Wonderen heeft het over de wet van waarneming, dat je ziet/ervaart, wat je gelooft en wenst. Waarneming berust op een keuze. Het geeft ook een prachtig advies: "Wil je gelijk hebben of gelukkig zijn?"

Ho ho....ik dwaal weer af. Het ging om de tensor tools. Ik hoop er binnenkort meer over te vertellen.

16-10-2018 - EMPOWERMENT RING (2)

Soms heb ik de ring in mijn handen en concentreer mij op de boodschap, die ik de ring als opdracht meegeef: innerlijke vrede en verbinding met mijn Hoger Zelf. Ik droom dan wat weg en ik zit zo nu en dan in een meditatieve toestand wat weg te drijven in ruimte en tijd.

Soms ben ik juist heel alert en klaarwakker en kijk ik door de ring (diameter 30 cm.) naar....ja...waarnaar? Het geeft mij het gevoel er dwars door heen te kijken... de verte in. Van de week deed dat me denken aan een liedje van André Groote, dat hij een keer zong tijdens een spirituele werkweek in de Vogezen. Ik had toen heel sterk het gevoel, dat hij dat liedje voor MIJ zong, hoewel de groep uit ruim 25 personen bestond.

Wat was dat toch een bijzondere tijd ruim 20 jaar geleden, toen we op spiritueel gebied onze eerste stappen zetten en voor het eerst in aanraking kwamen met bijvoorbeeld psychometrie (lezen van voorwerpen en of foto*s). Een week waarin we ook op pad gingen naar plekken, waar we al dan niet bijzondere indrukken kregen.

Wat was het een mooie en bijzondere ontdekkingsreisd en hoewel we daarna vele wegen bewandeld hebben en grote stappen gemaakt zijn, ben ik hem daarvoor nog steeds heel dankbaar. Dank je wel André, dat je via het radioprogramma *Het Zwarte Gat* en de cursussen in de Vogezen zoveel mensen op een nieuw spiritueel pad hebt gebracht.

Ik kijk nog één keer door mijn ring en hoor het liedje......*Windows*.

19-10-2018 - DE HARMONIZER

Je zou kunnen zeggen, dat de harmonizer een logische vervolgstap is na de empowerment ring. Een paar weken geleden heb ik aan Maurice Mooijman gevraagd, of hij deze voor me wilde maken en aangezien ik van de week in de buurt was, heb ik de harmonizer persoonlijk opgehaald. Het voelde een beetje, alsof je een pup gaat ophalen bij z*n baasje.

Ik wilde ook Maurice persoonlijk ontmoeten en even als het ware z*n energie *scannen* en het zal niemand verbazen, dat dat helemaal goed zat. De harmonizer was klaar en hij stond uitgestald op een prachtig tableau en natuurlijk kreeg ik van Maurice allerlei verhalen te horen.

Een half uurtje later vertrok ik weer met het *cadeau* onder mijn arm. Het was heel frappant, dat ik daarna al direct in een heel blij gevoel kwam. Het was gewoon niet te missen...de harmonizer werkte al en pas toen drong het - al autorijdend - tot mij door, dat de Engelse naam: *harmonizer* heel letterlijk moet worden genomen.

In het gehuurde huisje waar we verbleven, heb ik de harmonizer in een kartonnen doos bovenop een kast gezet en een paar dagen laten staan. Wellicht wat oneerbiedig, maar ik was vastbesloten om pas thuis met deze energie te beginnen.

In het e-book over Slim Spurling en ook op de website van Maurice valt genoeg informatie te halen om te begrijpen, wat de harmonizer kan en dat het goed is om vanuit een intentie een opdracht mee te geven. Dat was iets, waar ik al weken over had nagedacht zonder een duidelijk resultaat. Die eerste nacht - terwijl de harmonizer nog in de auto stond - viel mij het antwoord - gevoed door mijn Hoger Zelf (dank je wel empowerment ring) - als vanzelf in de schoot.

De boodschap was helder, duidelijk en direct: "Het is een vredesbrenger" en tevreden viel ik in slaap.

Deze tensor-tool heeft een vrij behoorlijke afmeting: diameter 22 cm. en een hoogte van 12 cm. Maurice had mij min of meer duidelijk gemaakt, dat deze een krachtig en groot bereik heeft en een paar dagen later weer thuisgekomen, had ik even moeite met het vinden van de juiste plaats.

Daar zet ik hem neer, nee dat voelt niet goed.....misschien daar? Even later kwam ik weer in mijn kamer en de harmonizer straalde mij tegemoet: hij stond dus nu op de juiste plek. Op zich al een wonderlijk gegeven, dat een *ding* op zo*n mooie manier een boodschap kan uitdragen.

De harmonizer heeft z*n thuis gevonden en we gaan goed *voor-elkaar* zorgen !

01-11-2018 - TOOLS

Op 18 september ben ik begonnen met de empowerment-ring.

Ik spreek hem aan met: helper. Mijn intentie is: geef mij innerlijke vrede en breng mij in verbinding met mijn Hoger Zelf.

Het is heerlijk om de ring een poosje in de handen te hebben en om vervolgens (het meer praktische gebruik) de ring om een glas water te leggen en de boodschap als codering op het water in te laten werken.

De ring staat (zie foto) aan de voeten van de boeddha. Voor mij helemaal de juiste plek.

Op 19 oktober heb ik de harmonizer geïnstalleerd in mijn praktijkkamer.

Ik ervaarde de energie als *een vriend* en op een avond kreeg ik de boodschap, dat het een *vredesbrenger* is.

Ik spreek de harmonizer aan met: vredesbrenger. Mijn intentie is: Zuiver de lucht zowel fysiek als energetisch.

De harmonizer heeft een groot bereik en het is een goed gevoel om te beseffen, dat deze tensor-tool niet alleen voor mij, maar ook op mijn omgeving een goede en zuiverende uitwerking heeft.

Iets eerder dan ik in gedachten had, ben ik op 22 oktober met de wands begonnen.

Dit is een krachtige tool en het duurt even, voordat je op dezelfde golflengte zit. Bij mij duurde het een dag of 4 om in de juiste energie te komen, maar toen was ik met de wands ook helemaal in harmonie.

De wands hebben ervoor gezorgd, dat ik in harmonie kom met het kwantumveld en op een hele vlotte en gemakkelijke manier met de Akasha Kronieken. De verbinding met mijn Hoger Zelf is er onmiddellijk.

Er zijn ook de nodige boodschappen voor mij doorgekomen.

02-11-2018 - DE HELENDE WERKING VAN WANDS

Ik spreek de wands aan met: jullie zijn genezers. Mijn intentie is: laat mij evenwicht ervaren zowel fysiek, mentaal, emotioneel als energetisch.

Mijn kamer vulde zich gisteren met een warme liefdevolle energie en ik realiseerde me, dat de wands mij lieten ervaren wat harmonie is.

Aangezien ik maanden loop met pijn aan mijn voeten (hielspoor) besloot ik een houder te maken, zodat ik mijn voeten kon laten rusten op een ruimte, waar de wands in liggen. Tot nu toe zijn de resultaten heel positief: de pijn is aanzienlijk verminderd.

03-11-2018 - OP DEZELFDE GOLFLENGTE

Mijn eerste ervaring met de tensor-energie was een klein hangertje, dat ik kreeg als kennismaking met deze voor mij nieuwe vorm. De eerste dagen werd ik zo onrustig van deze energie, dat ik verschillende keren op het punt stond om het terug te geven, maar dat leek mij toch wat onaardig ten opzichte van de schenker.

Gelukkig heb ik doorgezet, anders was mijn ervaring beperkt gebleven tot dit dromenvangertje met een diameter van 5 cm. dat in wezen een combinatie is van de Sacred Cubit, de Lost Cubit en de Empowerment Cubit tensor-ringen.

Een van de uitwerkingen volgens de website van Maurice Mooijman (de maker van deze tensor tools) en dan maar even in het Engels: "Helps to bring balance to the energy field." Dat is ook de manier, waarop ik dit kleinood gebruik.

Hij hangt aan een schakelaar en overziet mijn kamer. We zitten nu op dezelfde golflengte.

21-11-2018 - EVEN VERWENNEN

Het is zo belangrijk om jezelf zo af en toe eens te verwennen met een kadootje. Vooral als het gaat om mensen die altijd maar weer zelf geven. Sla vooral jezelf niet over !

Het kan iets kleins zijn.....even iets lekkers bij de bakker of de supermarkt. Een klein dingetje, waar je blij mee bent. Gewoon lekker voor jezelf.

Even een keer alleen naar de bioscoop of eindelijk dat boek kopen, dat je al langer in gedachte had, maar het jezelf even niet gunde. Doen dus !

Zo kocht ik spontaan onlangs een tensor-tool.

Na de empowerment-ring, de harmonizer en de wands was dit het puntje op de *i* dat voelde als fijn en nodig voor mezelf.

Het mooie is, dat ik deze keer deze nieuwe tensor-tool mooi weet te verbinden met een van de belangrijkste uitgangspunten van Een Cursus in Wonderen........... vergeving.

EVEN VERWENNEN (2)

Vorig blogverhaaltje had ik het over de noodzaak jezelf af en toe te verwennen met een cadeautje. Terwijl ik dat schreef, kon ik niet bevroeden, dat de andere kant van geven (in dit geval aan mijzelf) zou worden gevolgd door de andere kant van de medaille: een kadootje ontvangen.

De afgelopen maand heb ik intensief gewerkt met de tensortools. De codering en de intentie die ik had meegegeven aan de empowerment-ring te weten:  - innerlijke vrede en verbinding met mijn Hoger Zelf -  werd gevolgd door de ervaring met de wands, die mij lieten ervaren en weten, dat ik op een snelle manier contact kon krijgen met mijn Hoger Zelf en de Akasha Kronieken.

Op zich waren dat al kadootjes, maar ik mocht nog meer ervaren op een moment, dat ik dat absoluut niet had verwacht.

Ik zette mijn echtgenote vroeg af op Schiphol en kwam weer thuis op een moment, dat ik me normaal gesproken nog eens zou omdraaien en nam toe het verstandige besluit gewoon nog even het bed in te duiken.

Na 10 minuten was daar plotseling die hele heldere en duidelijke boodschap van mijn Hoger Zelf: IK HOUD VAN JOU..........

Deze  prachtige boodschap kan ik alleen maar doorgeven en ik hoop, dat na deze tensortool-november-blogverhaaltjes het duidelijk mag zijn, dat de tensortools (ring, coil, wands en harmonizer) tot prachtige dingen kunnen leiden.

Nee ik heb geen aandelen en nee....ik krijg geen percentage. Maar kijk gewoon even op https://www.crystalsound-energyproducts.com van Maurice Mooijman. Informeer jezelf en geef jezelf de kans en een kadootje en anders.....zet het in deze decembermaand nog even gauw op je wenslijstje !

Geven ......en ontvangen.......

26-11-2018 - TOP 5

"Jij bent de tweede, die dat zo ervaart"en dat was een uitspraak van Maurice Mooijman - de maker van de tensortools. En zijn opmerking sloeg op het feit, dat ik bij de wands een plus- en een minkant ervaarde. Je zou ook kunnen zeggen: een aardekant en een hemelkant.

De aardekant brengt mij heel dicht bij moeder Chaya en eergisteren mocht ik haar dan ook zien als één hele grote harmonizer. Het brengt mij bij de wortels van de bomen en ik kan makkelijker dan ooit tevoren gronden/aarden. Iets waar ik in het verleden niet altijd goed in ben geweest en ook wel eens verwaarloosd heb.

De hemelkant brengt mij omhoog bij de takken van de boom en ver daar voorbij. In een oogwenk ben ik verbonden met het nulpuntveld en mijn Hoger Zelf. De Akasha Kronieken zijn dichterbij dan ik ooit voor mogelijk heb gehouden. De hemelkant brengt mij heel snel in een meditatieve staat.

In die meditatieve staat heb ik in de afgelopen tijd al een aantal boodschappen ontvangen, waarvan ik er bij deze een aantal (5) deel.

- "Als je evenwicht vraagt, zal je ook situaties van onevenwichtigheid ervaren, want pas dan voel je wat evenwicht is." (I)

- "De wands laten je voelen, dat tijd en ruimte geen rol spelen. Je wordt direct in het kwantumveld gezet en daar is alles mogelijk." (II)

- "De gegraveerde kanten (de hemelkant) werken als lichtbundels. Dat is de kant waarmee je geeft, waarmee je geneest. Met deze kant zend je de energie uit. De andere kant is de ontvangende kant. Je houdt de energie bij je, het is op jou gericht." (III).

- Met de gevende kant was ik op enig moment in meditatieve toestand ver weg van de aarde. Ik ervaarde, dat ik ver weg van alle energieën en tegenstellingen iets anders mocht ervaren. "Daar waar maar één energie is, daar waar alles één is, ervaar je het trillingsgetal van liefde. Daar waar alles één is, kan geen conflict zijn." (IV)

- "Je hebt zo*n goed contact met het nulpuntveld en de Akasha Kronieken, dat je het soms niet meer voelt. Het is als het ware *gewoon* geworden. Het is lopen op een hoogvlakte (plateau). Op die hoogte ziet het eruit als de begane grond, maar ondertussen......" (V)

Twee dagen nadat ik met de wands begon te werken, mocht ik tijdens een meditatie in Hellevoetsluis een vraag stellen.

Na een prachtige meditatie met veel indrukken, waarbij ik een brief ontving die zich in de loop van de tijd vanzelf aan mij zou ontvouwen, vroeg ik : "Wat gebeurt hier?"

Het antwoord was veelzeggend: "Je bent gereset..........2.0 "  En zo voelt het ook !

28-11-2018 - OP REIS

Een zeer herkenbaar element in het verhaal van Maurice (een verslag van de Galactic Heart Activator komt op 1 december) was zijn opmerking over vreemde energie in andermans bed. En met andermans bed bedoel ik hier, dat je op reis in een bed van een hotel of gehuurd huisje, zo duidelijk de energie van vorige slaper(s) voelt, dat het eigenlijk niet aangenaam is en ook zorgt voor op z*n minst 1 slechte nacht. Voor mij een zeer herkenbare ervaring.

Maurice vertelde, dat hij bij aankomst op een andere locatie een travelharmonizer (een kleinere uitvoering van de *homeversie*) minstens een paar uur op z*n bed zette.

Dat was zo*n duidelijke tip, dat ik eigenlijk direct een paar dagen later een travelharmonizer bestelde. Bij het uitpakken was hij toch een maatje groter dan ik had gedacht , maar wel heel erg mooi. Ik vond het gewoon zonde om hem/haar op te bergen en te wachten tot de eerstkomende reis.

De harmonizer heeft dus een plaats gevonden in mijn huiskamer, waar hij zijn zuiverende werking nu mag demonstreren. En bij deze heb ik de maand november maar benoemd tot *tensor-energie-maand*.

01-12-2018 - THE GALACTIC HEART ACTIVATOR

Op zaterdag 17 november heb ik in Zwartemeer een lezing bijgewoond van Maurice Mooijman over de tensor tools. Zijn verhaal dat hij met veel passie en enthousiasme bracht, heeft voor mij een aantal zaken betreffende de tensor technologie op een rijtje gezet. er werden als het ware wat puntjes op de *i* gezet.

Naast de nodige theoretische informatie en praktische tips ben ik gaan staan in zijn Galactic Heart Activator. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar het is een eenvoudige houten constructie met een aantal ringen daarin en zowel boven als beneden een flower of life.

Een vriendin die ook aanwezig was, heb ik gevraagd om voor mij op te schrijven, wat ik misschien zou gaan zeggen. Ik had daar een sterk voorgevoel over en ik wilde graag vastgelegd hebben, wat ik zou gaan meemaken.

Het begon met een sterk beeld van dolfijnen en walvissen. Ik heb geen speciale band met deze energie, maar deze keer was het sterk en duidelijk aanwezig in gevoel, maar ook visueel. Het mooie was, dat ik ze ook kon horen. Op dat moment kwam ook de energie van Franciscus van Assisi voorbij.

Even later ontstond de vraag: "Waar komen we vandaan?" Er kwam een antwoord, dat aangaf, dat we, hoewel de vormen verschillend zijn, een trillingsorkest zijn, die samen 1 klank vormen. Sommige klanken zijn niet op elkaar afgestemd. Dus jouw intentie mag zijn: "Stem alles op elkaar af."

Daarna ontstond een vortex die bestond uit ringen. Eén vortex met de punt naar beneden tot de helft en één vortex mert de punt omhoog tot de helft. Samen vormden ze een zandlopervorm. De ringen draaiden in het begin heel snel, maar langzamerhand nam de snelheid af.

Daarna vervaagden de ringen en bleef een zandlopervorm (dubbele vortex) in energievorm over. Na korte tijd verdween ook die vorm uit beeld. De bovenste vortex trok zich terug naar boven en de onderste vortex naar beneden.

Daarna kwam het beeld van de dolfijnen en de walvissen weer terug. Ik kreeg een boodschap door, die duidelijk maakte, waar het bij deze ervaring om te doen was.

"De dolfijnen en walvissen zijn je broertjes en zussen. Zij zijn de watervorm en jij bent de aardevorm."

Alles voelde nu evenwichtiger en heler. Het voelde, alsof ik helemaal opgeschoond was en ik had ook een blij gevoel.

Op de terugweg naar huis (ik had van tevoren een beetje opgezien tegen de lange terugreis) leek het voortdurend of ik een duwtje in de rug kreeg. Pas bij de laatste 10 kilometer voelde ik de moeheid van deze dag.

Wat een prachtige dag en wat een mooie ervaring !

03-12-2018 - VISUALISATIE

Ik ben geen piekeraar, maar soms kan ik mijn denken niet stoppen, als ik allerlei leuke ideeën krijg. Dat overkwam mij afgelopen vrijdagavond, toen ik op mijn computer keek en een uitnodiging kreeg om volgend jaar als coachend medium mee te werken aan een jubileum van een spirituele vereniging.

Het creatieve proces begon direct te werken en er kwamen allemaal beelden op voor die dag. Helaas werkte dat door, toen ik in mijn bed lag. Ik weet uit vroeger tijden, dat ik dan beter direct uit mijn bed kan stappen om dit proces te stoppen.

Op dat moment kreeg ik een lumineus idee om een grote harmonizer om mij heen te visualiseren. Ik stond middenin de spoel met in mijn hand een groot bergkristal, dat in mijn praktijkkamer ligt en waarvan ik alle scherpe kantjes en bochten goed ken. Dat maakte het geamkkelijker om het allemaal als werkelijk te ervaren. Om mij heen de ringen die alle kanten op stonden.

Binnen 5 minuten zakte de opwinding van mijn creativiteit en kwam ik tot rust.

Tja als je met de tensor tools bezig bent, kom je tot heel wat mooie indrukken, inzichten en ideeën.

16-12-2018 - VERANDERING

Een paar weken heb ik de empowermentring op kaarsjes gezet boven een glas water met de bedoeling de intentie op het water over te brengen. Soms zijn dingen heel suggestief, maar steeds sterker kwam het gevoel bij mij op, dat het water naar kaars smaakte.

Dat was natuurlijk niet de bedoeling en ik besloot de opstelling te veranderen. De kaarsjes aan de kant en mijn 2 grote bergkristallen neergezet om de ring te ondersteunen. Het was een prachtig gezicht en ik moest direct weer denken aan Masaru Emoto en zijn boek *De boodschappen van water*.

Het was een verstandige en fijne verandering en vooral als het zonlicht erop valt, is het een lust voor het oog.

24-12-2018 - DE ENGELENCOIL

Deze engelen-coil kwam een weekje geleden enigszins onverwachts in mijn bezit. Al vanaf het eerste begin kreeg ik bij deze coil een soort blije liefdevolle engelen-energie te voelen.

Al vrij snel na een paar dagen (toen we aan elkaar *gewend* waren) overviel me bij het gebruik van deze coil een heel blij gevoel. Energetisch zag ik een soort lichtgevende fontein eruit komen, zoals dat wel eens bij taarten gebruikt wordt: een schitterende bundel lichtgevende sterretjes. Samenvattend: een feestje !

Mijn intentie bij deze coil is: verbinding met het vredesleger van de engelen. Ik kreeg de afgelopen jaren vele keren in meditaties de boodschap: "Als jij in liefde bezig bent, dan steunen wij jou."

Vorige week kreeg ik via de *aardekant* van de wands te horen: "Jij bent nu deel van het vredesleger. Jij bent nu één van ons." Dat mijn wens zo snel in vervulling is gegaan, zegt iets over de snelheid van ons denken en over de werkwijze van de Engelen.

Vandaag zag iik aan de tuinkant in de lucht 2 zwermen vogels overkomen. Twee grote wolken van minstens 80 vogeld met een witte kleur onderaan hun vleugels. De zon scheen er van de onderkant op en het waren net 2 lichtgevende witte wolken. Ik werd er helemaal blij van !

Wat later op de ochtend liep ik weer naar het raam in de hoop weer zo*n prachtige formatie te spotten. Na luttele seconden kwam er ploteseling hoog uit de lucht een meteroriet met een duidelijk lichtspoor. Aan het eind lichtte de meteroriet nog even op en dat op klaarlichte dag met een strakblauwe hemel. Wat moet dat een kanjer geweest zijn.

Ik ben niet bijgelovig, maar ik heb toch maar gauw even een wens gedaan ! 

27-12-2018 - AFRONDING TENSORVERHAAL

Dit jaar het laatste kwartaal (vanaf half september) heb ik kennis mogen maken met de tensor-technologie en de tensor-tools. In allerlei blogverhaaltjes heb ik de afgelopen maanden een beetje een inkijk gegeven van wat ik op dit gebied heb ervaren.

Zo rond de 21e van iedere maand krijgt mijn praktijkkamer een grote schoonmaakbeurt. Ik ben daar erg fanatiek in en alles gaat door mijn handen en wordt gelapt. Het is een heerlijk proces en als je klaar bent, voelt alles weer schoon en nieuw aan. Ik heb dit in december voor het eerst gecombineerd met het opschonen van de tensor-tools. Je voelt dat alle oude energieën weg zijn en ze voelen als nieuw.

Tijdens die opschoning heb ik even anderhalve dag de tijd gekregen om nog eens goed na te denken over de opdrachten en intenties bij het gebruik van de tools. Ik heb hier en daar mijn tekst (opdracht/intentie) wat aangescherpt en verduidelijkt. In principe hebben alle tools wederom dezelfde opdracht gekregen. Door dat ook nog een keer uitgebreid in mijn spirituele dagboek te schrijven, heb ik alles nog duidelijker (met name mijn intenties) op een rijtje gekregen: alles voelt nu helder en versterkt !

Ik laat de intenties van de empowerment-ring, van de 2 coils en van de wands als 1 verhaal in elkaar overlopen (als een soort mantra) zodat alle onderdelen in deze context een nog krachtiger betekenis krijgen. Inhoudelijk vinden de intenties een duidelijke basis in *Een Cursus in Wonderen*. Het zijn dus niet zomaar wensen, maar het ondersteunt hoe mijn levensvisie is en hoe ik in het leven sta.

Bijgaande foto laat zien, dat ik de empowerment-ring en de 2 coils soms ook daadwerkelijk fysiek bijelkaar breng en soms een nacht in deze formatie laat liggen.

Ik ben heel dankbaar, dat het medium van Barneveld mij destijds opmerkzaam heeft gemaakt op deze tensor-energie. Ik ben Maurice Mooijman heel dankbaar, dat hij zulke mooie en enrgierijke tools maakt. Je kan met hem in overleg en ik heb zelfs bij hem thuis persoonlijk een paar tools opgehaald, omdat ik in de buurt was. Ik ben mezelf heel dankbaar, dat ik heb doorgezet, want de energie voelde in het begin - zelfs met een heel bescheiden klein hangertje - direct al heel erg sterk. Ik kon de verleiding weerstaan om te stoppen. Ik ben doorgegaan om te kijken, wat er zou gebeuren. 

In 2019 ga ik door met deze prachtige *instrumenten* en zal ik er alleen verslag van doen (in mijn blogs) als er echt iets heel bijzonders gebeurt.

06-04-2019 - EEN KWARTAAL VERDER

De aanpak met de tensortools verandert in de loop van de tijd. De harmonizers geef ik de opdracht om de lucht te zuiveren, maar de andere tools vraag ik om de intentie die ik heb te ondersteunen.

Uitzondering is de kleine harmonizer, die ik in eerste instantie wilde gebruiken om mij op mijn tochtjes en reizen te begeleiden en was bedoeld als reisharmonizer. Maar......deze mini-harmonizer (ze heeft zelfs de naam MADELIEF gekregen)  vond haar plek in mijn kamer en werd een vast onderdeel van het hele verhaal (mantra).

Ik spreek deze harmonizer dus aan met haar naam en innerlijk vertel ik mijn intentie. Vervolgens vraag ik hulp bij deze intentie. Op deze manier ontwikkel ik een persoonlijke band met deze harmonizer.

Persoonlijke band met een voorwerp ? In feite ontwikkel je een band met jezelf - met datgene waar je voor staat - met datgene wat je voor jezelf wil ontwikkelen.

Dus zeg ik tegen Madelief: "Hoi Madelief.....mijn intentie is....ik kom in vrede. Wil je mij helpen bij deze intentie?"

En zo ben ik bijna dagelijks bezig om via mijn tools mijn intenties neer te zetten en te verstevigen. Ik kan je vertellen, dat het heel goed voelt !

10-04-2019 - DE ZON

Het zijn soms van die hele kleine momentjes, die mij verbazen. Het zijn ook momentjes, die jou dan wel moeten opvallen. Je moet het zien !

Vanochtend dacht ik aan de maandelijkse schoonmaakbeurt van mijn tensortools. Sommige tools leg ik in de empowermentring met het verzoek om het tensorveld van de tool af te sluiten en te beperken tot het tensorveld van de ring. Een andere goede methode is om de tool een nacht in een emmer met water te leggen.

Bij dit alles dacht ik op een gegeven moment, dat het wellicht ook heel goed zou zijn om een tool eens een dag in de zon te leggen. Het was maar een gedachte, die ik even later weer kwijt was.

Daarnet stapte ik mijn praktijkkamer in en de late middagzon scheen op de grote harmonizer en ja....alles straalde mij tegemoet. De harmonizer kreeg een zonnebad ! Sommige momenten arrangeer je niet. Ze zijn er.

11-04-2019 - NIEUWE AANWINST

Ik ben nu 7 maanden bezig met de tensortools en het heeft me al heel veel gebracht. Op de een of andere manier had ik de behoefte aan een coil, die voor mij deze ontwikkeling zou samenvatten. Een soort slotakkoord dat ik overal met me mee zou kunnen nemen.

Aan Maurice Mooijman vroeg ik iets voor mij te maken en bij het maken al de intentie van mastercoil mee te geven. Dit alles gebeurde een paar weken geleden en gisteren kwam mijn cadeautje binnen.

Het was even wennen. Op de een of andere manier had ik iets anders in gedachten, maar ik besloot direct mij helemaal open te stellen voor deze tool en niet vast te zitten aan mijn idee. Uiteindelijk ging het hier alleen maar om de vorm, die ik wat anders in gedachten had. De intentie bleef natuurlijk staan.....als een huis !

Vanochtend liep ik mijn dagelijkse ochtendwandelingetje met deze coil in mijn hand met de daarbij behorende intentie. Mij overviel een enorm THUISGEVOEL.

Misschien klinkt het gek, maar ik heb er gewoon een vriend bij !

13-04-2019 - VERGEVING

In de weken voordat deze kleine harmonizer arriveerde, heb ik enorm nagedacht over de intentie, die ik deze tensortool mee zou willen geven. Achteraf kan ik zeggen, dat ik soms van de hak op de tak sprong, dan weer een paar woorden en dan weer een hele zin verving. Uiteindelijk kreeg het zijn vorm en vandaag ging ik zelfs zover, dat ik de bijbehorende *tekst* op muziek heb gezet en het al lopend voor mezelf kan zingen.

Ook ik heb mijn grenzen van privacy en het gevoel de kracht van deze intentie *bij* me te willen houden. Maar in feite komt het neer op VERGEVING. En we weten allemaal, dat het geen gemakkelijk proces is.

In de week voordat mijn cadeautje per post kwam, heb ik een paar blogverhaaltjes geschreven, die ik achteraf helemaal zie als een aanloop om te gebruiken bij mijn nieuwe harmonizer.

Ik heb de 3 verhaaltjes samengevoegd tot een mooie mantra.

HOE VERGEEF IK ?

Zonder donker zou je het licht niet waarderen. Zonder donker zou je niet weten, dat je het licht hebt gemist.

Zo*n zelfde duo maar dan net even anders is het koppel: oordeel en vergeving. Het is onmogelijk te vergeven, als je je niet realiseert, dat er aan vergeving een oordeel is voorafgegaan.

Zou je niet oordelen, dan is vergeving volstrekt overbodig, want er valt niets te vergeven. Wil je dus vergeven, dan zal je een klein stapje terug moeten doen en kijken naar je oordeel.

Alles is neutraal. Pas met jouw oordeel krijgt het voor jou een bepaalde waarde en maak je het werkelijk. Er is om jou heen eigenlijk niets gebeurt. Eigenlijk heb je het jezelf moeilijk gemaakt, want nu komt de grote klus....vergeving.

Als je je realiseert, dat alles neutraal is en JIJ het bent die er een betekenis aan geeft. Als je echt voor 100 % volledige verantwoordelijkheid neemt voor JOUW waardeoordeel, dan pas besef je, hoe je kan vergeven.

Neutraliseer je kijk op de gebeurtenis en besef, dat je alleen jezelf kan vergeven door het oordeel, dat JIJ op de gebeurtenis hebt gelegd. Als je je dat voor 100 % realiseert en je voelt dat ook echt zo, dan heb je vergeven.

De logische conclusie die hieruit volgt is, dat je alleen jezelf kan vergeven en niet een ander !

In een *Cursus in Wonderen* wordt gesteld........."Er is geen wereld". Een uitspraak die tegen alles ingaat, wat wij ervaren, zien, horen en ruiken. Pas als je kijkt naar dit proces van oordeel en vergeving, ga je langzamerhand snappen, hoe dat wordt bedoeld en hoe het in elkaar zit.

Vergeving is dus een automatisch gevolg van het neutraliseren van je oordeel. Zo simpel is het ! Nou ja.......simpel.

Natuurlijk is het niet simpel. Sterker nog...het is een lange weg vol discipline en eerlijk kijken naar je eigen gedrag. Iets wat we in het dagelijks leven nogal snel vergeten, omdat we eonen lang geprogrammeerd zijn om het anders te zien. We zien heel gauw die splinter in andermans oog en vergeten onze eigen balk.

Ik trap er ook dagelijks in! Dagelijks? Ja! Dagelijks! Maar gelukkig ben ik nu wel zo ver, dat ik me dat heel snel realiseer en probeer de verkeerde kijk (het oordeel) bij mezelf te herstellen en het is fijn, als je de ander dat even laat weten.

Gelukkig heb ik ook een klein hulpmiddeltje om mezelf te herprogrammeren. Het is niet DE oplossing maar een hulpmiddel om langzamerhand een andere koers te gaan varen en steeds korter in het oordeel te zitten en steeds sneller tot inzicht te komen.

Dat hulpmiddel is een coil (tensortool) die ik dagelijks even vasthoud en innerlijk mijn intentie vertel: "Ik vergeef al mijn geprojecteerde beelden."

Nogmaals...het is niet simpel en ik besef, dat het een levenslange weg is. maar het is wel een fijne gewaarwording om deze weg te bewandelen en centimetertje voor centimetertje vooruitgang te ervaren.

Al mediterend met de coils kwam bij mij mijn favoriete beeld van de vijver naar boven. Iedereen kent mijn *stokpaardjes-verhaal* nou wel langzamerhand. Gooi een plussteentje in de vijver en je krijgt plusgolfjes. Gooi een minsteentje in de vijver en je krijgt mingolfjes.

Maar....als je nou eens helemaal geen golfjes wil? Gewoon rust en genieten van de weerspiegelingen in het water?

Natuurlijk ! Stop eens met steentjes gooien in de vijver !

Het is een beeld dat ik kreeg, omdat vergeving een logisch gevolg is van oordeel.

Niemand zal het in zijn hoofd halen om te proberen de golfjes te veranderen. Het enige dat je kan doen is, stoppen met steentjes gooien of alleen maar plussteentjes gooien.

Het voorbeeld van de vijver en de steentjes is duidelijk een *oorzaak-gevolg* verhaal. Iedereen snapt het. Maar....nu nog even VERTALEN naar het dagelijks leven.

Misschien kwam dit verhaal ook wel weer bij me boven, omdat ik gisteren in de prachtige kringloopwinkel in Tiel een amuse-setje kocht voor E 1,50. In de winkel zag ik direct, waar ik het voor wilde gebruiken !

06-05-2019 - VERBINDING

En ja hoor....daar was ie even....mijn kleine lieve egootje, die een minuscuul momentje toch heel eventjes mij een vleugje jaloezie liet voelen.

Altijd heel goed als je iets ervaart, waarvan je denkt, dat je dat toch echt hebt overwonnen. Now...forget it ! Klein of niet....het was er toch maar mooi even.

Waat gaat het over ?

Ik ben de afgelopen maand zo blij met mijn mastercoil. In feite is het een kleine coil met een kristal erin, dat Maurice met een bepaalde opdracht voor mij heeft gemaakt.

Vorige week was daar het enthousiaste bericht van het medium van Barneveld: "Had ik het je al verteld, dat Maurice een healing coil in de nieuwste frequentie voor me gaat maken? Hij lijkt wel wat op die van jou, maar met de nieuwste Merope cubit gemaakt en met gouden magneetjes boven en onder." Mijn antwoord: "Ja...het is wel een sjieke variant."

Maar....na het vleugje dat mijn ego mij liet voelen, was daar al heel snel het besef, hoe waardevol mijn mastercoil de afgelopen tijd voor mij is geweest.

Mede dankzij die mastercoil heb ik vandaag een mooie stap voorwaarts gemaakt om een aantal intenties (5 van de 9), die ik hanteer bij het gebruik van de tools,  te veranderen en te vervolmaken. Het boekje van Kenneth Wapnick (de ongenezen denkgeest genezen) was de tweede inspiratiebron om dat te doen.

Het blijft een fantastische ervaring om de materie van *Een Cursus in Wonderen* steeds meer van jezelf te maken en dat te vertalen in intenties, die je met behulp van de tools (harmonizers, wands en coils) kan verbinden tot een houding, die daadwerkelijk in je leven een rol speelt, je vooruit brengt en krachtiger en liefdevoller maakt.

21-05-2019 - HEALING

De laatste tijd had ik mijn rechterarm overbelast. Ik slaap op mijn rechterkant en een weekje veel autorijden en zware boodschappentassen. Nou ja....overbelast dus.

Ik gebruik mijn coils om een intentie neer te zetten, maar ik weet ook, dat je ze kan gebruiken om een healing toe te passen.

Eerdere ervaringen met de empowermentring leverde een bijzonder resultaat op. Dus heb ik gisteravond de engelencoil gepakt (intentie: ik wil verbinding met het vredesleger van de Engelen) maar deze nu zuiver en alleen gebruikt om mijn arm te healen.

Vanochtend de tweede behandeling gedaan en tot mijn grote verrassing - eigenlijk niet helemaal verwacht - is de pijn zo goed als verdwenen.

Natuurlijk ga ik nog even een paar dagen door met de behandeling.......zij het met nog meer vertrouwen !

DE BLOGVERHAALTJES OVER MIJN ERVARINGEN

GAAN VERDER DOOR ONDER HET KOPJE TENSOR TOOLS II

Deel deze pagina