01-01-2022 - VITRINE

03-01-2022 - VITRINE (2)

04-01-2022 - MEDITATIE

06-01-2202 - SPIRITUELE AVOND

09-01-2022 - TWAALF

10-01-2022 - AQUARIUS

11-01-2022 - TRILLINGSGETAL

12-02-2022 - DE ULTIEME CONCLUSIE

15-01-2022 - BESCHERMING

16-01-2022 - COMBINATIE

17-01-2022 - PERFECTIE

18-01-2022 - AFSCHEIDING HOREN

21-01-2022 - VERWACHTINGEN

23 -01-2022 - KLEUR BEKENNEN

24-01-2022 - REGENBOOG

24-01-2022 - REGENBOOG (2)

EN DAT WENS IK

AL MIJN BLOGLEZERS

HET KOMEND JAAR !

01-01-2022 - VITRINE

In december nog eens mijn praktijkkamer de maandelijkse grondige schoonmaak- beurt gegeven met in het achterhoofd, dat de vitrine toch ook weer eens gedaan moest worden.

Vandaag was het dan zover en bij dit soort kleine klusjes valt het me dan weer op, hoe je er tegenop kan zien, maar dat het echt in no time geklaard is.

Elk dingetje gaat eruit en komt door mijn handen en wordt schoongemaakt. Dan valt pas op, hoeveel mooie voorwerpen erin liggen.

Voor mij is het meest bijzondere de pijpenkoppen (even op de foto klikken), die ik vroeger al ploeterend in kaplaarzen op opgespoten stukken land net buiten Amsterdam vond. Het was het gebied, dat nu Buitenveldert heet (leuke naam trouwens) en toen dus een vlakte, die bouwrijp werd gemaakt door het opspuiten van zand, maar ook door het storten van overtollige grond uit bouwputten in het centrum van Amsterdam. 

Het was speuren en al gauw kreeg je in de gaten waar je op moest letten om iets te vinden. Nog steeds bekijk ik op die manier grond, als ik ergens wandel.

Op de foto zie je pijpenkoppen met een mooie versiering aan de kant van de kop, dat waren de mooiste vondsten naast de hele oude koppen met een stukje steel eraan uit de begintijd.

Het was zo*n intensief gebeuren en ik heb het in die tijd zo vaak gedaan, dat ik er jarenlang later nog over heb gedroomd. Vlaktes die bezaaid lagen met de mooiste voorwerpen.

Nu doe ik boodschappen in Buitenveldert.......................

03-01-2022 - VITRINE (2)

Welk jongetje is nou niet geïnteresseerd in sterren en planeten ?

Ik was daarop geen uitzondering.

Nog steeds vind ik een maansverduistering een boeiend verschijnsel en langzamerhand begin je aan het firmament ook de planeten en de sterrenbeelden te herkennen.

Iedereen kent mijn voorliefde voor *vallende sterren* en toen er in een winkeltje in Bretagne meteorieten te koop lagen, kon ik mij toch echt niet beheersen.

Net zoals een munt uit de tachtigjarige oorlog mij kan fascineren (tijd) kunnen meteoren (ruimte) mij ook nog steeds in hun greep houden.

Om het verhaal nog enigszins logisch te houden: het is een van mijn schatten uit de vitrine, die als een vallende ster bij het schoonmaken weer in mijn blikveld viel.

04-01-2022 - MEDITATIE

Natuurlijk kon ik de verleiding niet weerstaan om met de meteoriet in de hand (zie foto hier boven) een meditatie te doen. Eigenlijk begrijp ik niet, waarom ik dat nooit eerder heb gedaan.

Ik was onmiddellijk op Mars en kreeg het dierenleven in een oceaan te zien. Het krioelde er van het leven in een zeer hoge intensiteit. Het was een echte oersoep.

Er kwam een einde aan, omdat in één grote flits alles in één keer verdampte. Niet alleen al het water, maar ook alle dieren: verdampt en weggeblazen. Je zou bijna kunnen zeggen: gewoon opgelost.

Wat later in mijn meditatie sloeg een enorme grote meteoor in op Mars. Ik vroeg mij in mijn meditatie af, of de meteoriet in mijn hand nou een stukje van Mars of van de meteoor was.

Er werd gezegd: "Het is van de meteoor."

Ik begreep niet, hoe dat nou eigenlijk kon. Ik heb altijd gedacht en verwacht.......maar ik werd in mijn gedachten onderbroken.

"De meteoor was een scheerder. Hij sloeg in onder een hele kleine hoek en als een soort digitale opname nam hij informatie van Mars in zich op, vandaar dat jij die oersoep kon zien."

Zo snel de meditatie begon, zo abrupt kwam er ook weer een einde aan.

 06-01-2022 - SPIRITUELE AVOND

Ik heb het gevoel, dat het tegenwoordig niet meer zo *in* is, maar in de tachtiger en negentiger jaren was een spirituele avond iets bijzonders. Een paragnost(e) of medium stond voor de zaal en pikte er links en rechts mensen uit om hun informatie te geven over...........

Een goede vriendin ging dat voor het eerst in haar leven doen en natuurlijk moest ik daarbij zijn. Deze vriendin had (en nog steeds) een directe telefoonlijn met *naar boven*, maar die avond was het een beetje billen knijpen, want het liep gewoon niet. Voor haar maar ook voor mij was het misschien wel een gevalletje schoenmaker houd je bij je leest.

In de pauze zag ik, dat er aan de muur bijzondere tekeningen hingen, waar ik direct door gegrepen was. Ik trok de stoute schoenen aan en klopte aan de deur, waar het bestuur van die vereniging zat en zodoende kwam ik in contact met de kunstenares mevrouw Derlage. Een wat oudere en bescheiden dame, die op mijn verzoek wel een persoonlijke tekening voor mij wilde maken.

Na een paar maanden was de tekening klaar en kwam ik bij haar op bezoek om het op te halen. Na enig gebabbel liet ze mij een steentje zien en vroeg mij, wat ik daar over zou kunnen vertellen.

Ik voelde, dat het steentje te maken had met Egypte en het leek of het steentje gevallen was. Mevrouw Derlage bevestigde vervolgens, dat ze op studiereis in Egypte tegen een steentje had getrapt, dat voor haar uitrolde en daardoor haar aandacht had getrokken.

Wat later ging ik tevreden met de tekening onder mijn arm naar huis en nog wat later begreep ik, dat ik op een vriendelijke maar doordringende wijze was getest. Voor mij was het een bijzondere ervaring met de bevestiging, dat ook kleine steentjes kunnen leiden tot een leuk verhaal en een mooie tekening.

09-01-2022 - TWAALF

Ik heb het getal 12 altijd met een bijzonder gevoel bekeken.

Als kind heb ik me altijd afgevraagd, hoe het toch kon, dat het jaar precies in twaalf stukjes (maanden) was verdeeld en dat een etmaal precies 2 keer 12 uur was.

Dat ook het uur in 12 stukjes van 5 minuten was verdeeld en een minuut in12 keer 5 seconden.

Dat deed mij vermoeden, dat het getal 12 iets met tijd te maken had.

Toen de kinderbijbel voorbij kwam, was ik gefascineerd, omdat het getal 12 daar verschillende keren genoemd werd.

Er waren 12 Joodse stammen en de Grote Meester had 12 leerlingen. Had hij er echt 12 of zat hier een verborgen betekenis in ?

Piano spelen was ook fascinerend, maar werd nog betekenisvoller, toen ik ontdekte, dat ook hier het getal 12 een rol speelde: 12 tonen en je bent weer op dezelfde plek, maar dan een octaaf hoger. Muziek leek een verbindende factor tussen tijd en ruimte

Tijd en plaats kwamen dus al vroeg in mijn jeugd op deze manier tot een symbiose.

Bij de getallen van Tesla vind je het getal 12 (3,6 en 9) ook weer terug.

Er zijn talrijke (echt een stuk meer dan 12) voorbeelden te vinden, waarbij dit bijzondere getal een rol speelt.

Via omwegen kwamen de Andara kristallen op mijn pad en niet te verwonderen, dat het getal 12 daarbij weer een rol speelde.

De laatste tijd ontwikkelde zich in mijn gedachten het idee om via het getal 12 en de Andara kristallen, water op te laden. Andara kristallen hebben een zeer hoog trillingsgetal en water is zeer ontvankelijk voor informatie.

De vorm was duidelijk (1 kristal onderin en de groepjes van 3 en 9 samenvoegen oftewel 1, 3 en 9). De fysiekevorm om ze zo te plaatsen was nog niet gevonden. Die diende zich spontaan aan in de *one-dollar shop* in Korbach, waar ik voor 5 Euro een vorm zag, die voor 100 % aan mijn eisen voldeed. Kijk maar naar de foto en je begrijpt, wat ik bedoel.

In mijn blogverhaaltjes van de afgelopen maanden kan je lezen, dat ik met behulp van het zonlicht en een blauwe fles, water oplaad. Dat werd in Nederland met de lage zonnestand toch steeds moeilijker.

Gelukkig heb ik nu de *winterversie* ontwikkeld en ik ben benieuwd, wat mij dat weer brengen gaat.

Dat een dertiende Andara kristal (op een speciale plaats) deze constructie vervolmaakt, is niet zo gek, als je bedenkt, dat ik als 13 mei geborene nu eenmaal een bijzondere band heb met het getal 13. En zoals je gelezen hebt, ben ik niet de eerste en zal ik ook zeker niet de laatste zijn met deze bijzondere voorkeur. 

10--01-2022 - AQUARIUS

Na een lange reis lag ik dan eindelijk weer lekker in mijn eigen bedje en de nieuwe Andara-opstelling kwam als het ware tot leven.

In de opstelling verscheen een binnenring, dat waren de 6 Andara*s die in deze formatie geen rol hadden gekregen.

De buitenring van 12 Andara*s begon met de klok mee te draaien en de binnenring tegen de klok in. Het draaide allemaal met een ongelofelijke snelheid en ik begreep, dat niet de Andara*s zelf draaiden, maar dat er een energie doorheen schoot.

Er ontstond een soort vortex en het water schoot uit het glas omhoog.

Toen werd mij gezegd:

"Nee....daar hoef je niet bang voor te zijn. Het water schiet niet omhoog, maar de negatieve energieën uit het water schieten omhoog. Op die manier wordt het water ontgift."

Toen begreep ik, dat op die manier het water een hoger trillingsgetal kreeg.

Ik kreeg de behoefte om mijn bed uit te stappen en de 6 Andara*s daadwerkelijk in de formatie neer te leggen.

Er werd direct gezegd:

"Je hoeft de Andara*s niet fysiek toe te voegen, want door jouw visualisatie werkt het ook."

Eigenwijze Frans stapte toch z*n bed uit, maar het lukte niet, omdat de ruimtes in de taartvorm net iets te groot waren en ik bang was, dat de Andara*s er doorheen zouden vallen. Mijn groepje van 6 blijft dus lekker liggen op hun oude plek (zie foto).

11-01-2022 - TRILLINGSGETAL

In spirituele artikelen en of boeken wordt vaak het advies gegeven om je trillingsgetal te verhogen. Ja....prima....maar hoe ?

Door de ervaring met de Andara kristallen van de afgelopen dagen viel plotseling het spirituele kwartje. We hebben gezien, dat het water alleen maar zuiver kan worden, als het wordt ontgift.

Passen we dit toe op het fysieke en spirituele niveau, dan wordt het een en ander plotseling glashelder.

Op fysiek niveau zal je moeten ontgiften en daar zijn veel manieren voor. Voor ons *watermensen* is het natuurlijk heel belangrijk om zuiver water te drinken. Dat is al een eerste stap en meer hoogwaardig voedsel eten is een tweede stap (verse groente en zoveel mogelijk eten, dat niet uit een fabriek komt).

Op spiritueel niveau kan je denken aan het disciplineren van je gedachten. Liefde is niet te leren, maar je kan wel de blokkades opruimen om er te komen. Elke gedachte die uitgaat van vergeving voor en aan jezelf, is wat dat betreft een zuivere stap.

Ik zeg niet, dat het een makkelijke weg is.......................maar het is de moeite waard !

12-01-2022 - DE ULTIEME CONCLUSIE

Eigenlijk viel gisteren direct ook het tweede kwartje.

Als watermens bestaande uit een grote hoeveelheid water (60 %) is het niet meer dan logisch om ZELF het glaasje water te zijn.

Bij mijn eerstvolgende meditatie ga ik mij omringen (ik maak er een cirkel van) met de Andara kristallen.

Ik verheug me er nu al op !

15-01-2022 - BESCHERMING

De laatste tijd gaat het vaak over water en dus was het niet zo vreemd dat, toen ik in het programma Skinwalker Ranch iemand zag, die zich beschermde met salie, een gelijksoortig verhaal bij mij boven water kwam.

Tijdens een spirituele reis hadden we een bijeenkomst gehouden, die zonder dat ik het wist, zich afspeelde op een oude begraafplaats.

Toen ik wegliep, voelde het niet goed en ik realiseerde me, dat ik gewijde grond met voeten had betreden.

Er kwam bij mij een diep gevoel naar boven om deze vergissing te corrigeren en bedacht mij, dat ik deze grond weer met water moest inwijden en ook om daarmee mijn excuses aan te bieden.

Misschien klinkt dat wat zwaar, maar als je zoiets voelt......

Maar ja....waar haal je zomaar water vandaan ?

Intuïtief liep ik naar de zee, die daar vlakbij was en tot mijn stomme verbazing, stond daar op een totaal verlaten strand een afgezaagde boom met op de stronk een flesje water van een bekend merk.......alsof het voor mij was neergezet.

Ik kon mijn ritueel uitvoeren en had daarna weer snel mijn rust teruggevonden.

16-01-2022 - COMBINATIE

Ik heb me er altijd over verbaasd, dat de Andara kristallen mij zo duidelijk wisten te vertellen in welke positie ze willen liggen en in welke combinaties. Je kan dat onder de kopjes ANDARA KRISTALLEN 1 t/m 4 heel goed lezen.

Misschien hebben de Andara kristallen zich er wel over verbaasd, dat ik altijd zo goed naar hun luisterde, maar ik geloof in teamwork en in wisselwerking.

Vandaag ging ik er even voor zitten en helemaal niet met de bedoeling om te mediteren.

Lekker even de ogen dicht en het over me heen laten komen.

Al snel moest ik twee aan twee de Andara kristallen uit de 6 formatie (zie blogverhaaltje van 10 januari) oppakken. Het mag gek klinken, maar ik heb ze altijd beschouwd als mijn kleuterklasje. Misschien omdat ze kleiner zijn dan de andere kristallen, maar ook omdat ze destijds in een wat andere periode en met een andere motivatie zijn aangeschaft.

Ze voelden nu als volwassen aan en werden direct door de andere kristallen in de taartvorm als volwaardig geaccepteerd. Ik zag ook direct, dat hun plaats niet IN, maar OM de taartvorm was bedoeld.

Getalsmatig kom ik nu uit op 12 + 6 + 1 = 19 = 10 = 1 = een nieuw begin. En dat is voor mij niet zomaar een nummerieke betekenis van een getal. Ik heb echt het gevoel met de Andara kristallen een nieuw begin te maken.

Ik heb meerdere keren geschreven: "Het team is nu compleet.", maar completer dan nu kan echt niet. Het is nu één grote familie.

17-01-2022- PERFECTIE

Perfectie kan een prettige maar ook een heel storende eigenschap zijn.

Op de foto van 16 januari zie je op de foto, dat in de ring van 6 er eigenlijk 7 liggen. Het is een mama met "kindje", want deze Andara kristal is ooit op mysterieuze wijze in tweeën gesplitst.

Het gaf mij een rommelige indruk en op een bepaald moment begreep ik, dat het "kindje" een eigen weg moest volgen en ik heb het een ereplaats gegeven in de boeddha, waar ooit de Indian Fire heeft gelegen (zie ook Andara kristallen 3 - datum: 01-10-2020).

Nu is het helemaal perfect. Alle kristallen liggen nu op hun plek.

Het kan niet anders, dan dat het water (want daar ging het uiteindelijk toch allemaal om) op zeer harmonieuze wijze wordt opgeladen.

Zo*n klein detail.......wat kan dat een verschil maken.

18-01-2022 - AFSCHEIDING HOREN

Het begrip AFSCHEIDING speelt in EEN CURSUS IN WONDEREN een belangrijke en beslissende rol. Eigenlijk zien we dat voortdurend terug in *onze* geprojecteerde wereld en het is pijnlijk om te zien, dat we dit met z*n allen voortdurend in praktijk brengen.

Ik spring even van deze hak op een andere tak: als ik een kamer binnenkom, hoor ik soms planten gewoon schreeuwen om water en het is niet de eerste keer, dat ik ongevraagd bij buren of zelfs in een kuip met planten ergens in ons dorp met flesjes water in de weer ben. Hé......alweer water !

Dit is een korte inleiding om te vertellen, dat gisteravond laat het *kindje* schreeuwde om zijn *moeder*. Stenen spreken en de Andara kristallen zijn daar zelfs meesters in. Alleen....je moet het wel kunnen horen en dat heb ik echt wel geleerd.

Vanochtend heb ik de stoute schoenen aangetrokken en heb ik met transparante lijm *moeder en kind* weer samengebracht (zie foto).

Net zoals *echte* familie houden de Andara kristallen je soms wel bezig, maar je krijgt er een hoop voor terug !

                                                            MIJN ANDARA FAMILIE

21-01-2022 - VERWACHTINGEN

Op 12 januari beloofde ik om bij mijn eerstvolgende meditatie de Andara kristallen om mij heen te leggen in een cirkel en daarmee de plaats in te nemen van het glaasje water.

Als ik op spiritueel terrein iets voor een ander doe, begin ik altijd met een blanco blaadje. Ik verbind me en dan gebeurt er altijd, wat voor de cliënt belangrijk is.

Voor mezelf ligt dat wat anders. Het is heel lastig om voor mezelf informatie te krijgen. Meestal overvalt me het een beetje en de valkuil is om van tevoren verwachtingen te hebben.

Ook deze keer ontkwam ik daar niet aan en het leek alsof ik te veel in mijn denken bleef zitten, iets dat mij toch zelden in mijn meditatie gebeurt.

In mijn meditaties schiet ik soms de ruimte in. Bij deze meditatie kwam ik dan wel los van de huidige realiteit, maar het leek of ik met stoel en al met een wat schommelende beweging in een energieveld terecht kwam. 

EEN SOORT ANDERE DIMENSIE            

Ik bleef maar in het denken zitten en langzamerhand drong het besef tot me door, dat er een soort verandering zou komen in de aanpak van mijn sessies.

Ik zou de eerstvolgende keer met de Andara kristallen om mij heen een consult geven. Meer werd er niet aangegeven.

Ook deze keer is het dus gewoon weer afwachten, wat het mij gaat brengen.

23-01-2022 - KLEUR BEKENNEN

De zon gaat onder, maar in werkelijkheid draaien we op de aarde van de zon af en dat geeft ons de illusie, dat de zon ondergaat.

Iets dergelijks maar dan weer even anders is er aan de hand met kleuren.

Deze amaryllis is rood. Is dat wel zo ?

Bijgaande foto laat een amaryllis zien, die van het licht alle kleuren absorbeert en alleen rood weerkaatst. Je zou kunnen zeggen.....deze Amaryllis is alle kleuren behalve rood.

De trilling (frequentie) die in onze hersenen wordt herkend en verwerkt tot de ervaring rood behoort niet tot de amaryllis. Je zou kunnen zeggen ...deze Amaryllis lijkt rood.

We zien dus niet de kleur van de Amaryllis, maar de kleur die ons teruggegeven wordt en daarmee hebben we de afspraak gemaakt: de amaryllis is rood.

Grappig hè ?

24-01-2022 - REGENBOOG

De afgelopen dagen kwam in mijn *aandachtsveld* de Andara regenboogkristal. Ik vond dat zelf nogal opvallend, want zoals je in de blogverhaaltjes van deze maand kan lezen, was de Andara-familie compleet en een eenheid geworden.

Als iets compleet is....wat wil je dan nog meer ? En deze vraag heb ik mezelf ook gesteld en deed mij dus dagenlang twijfelen. Maar....de aantrekkingskracht bleef en dat is bekend bij Andara kristallen.

Bij twijfel niet doen is een mooi uitgangspunt en ik besloot om even niet tot actie over te gaan en te wachten op een *teken*. Eigenlijk hoopte ik in een droom een antwoord te krijgen. Maar......verwachtingen (zie blogverhaaltje 21/1).

Totdat ik vandaag mijn praktijkkamer binnenstapte en het in één flits duidelijk werd, wat de plaats van deze Andara zou worden en welke functie deze Andara zou krijgen. De Andara regenboogkristal werd direct besteld.

Wat de plek wordt voor de nieuwe kristal, bewaar ik nog even voor de maand februari.......alles op z*n tijd.

24-01-2022 - REGEBOOG (2)

"Totdat ik mijn praktijkkamer binnenliep................... de Andara regenboogkristal werd direct besteld.

Dit alles speelde zich af rond lunchtijd." (zie boven).

Eerder op de dag schreef ik aan het medium van Barneveld:

"Hoi.......ik weet ook niet waarom ik het vraag, maar zou jij al je Andara kristallen op een rij willen leggen en er een foto van maken en die vervolgens aan mij willen opsturen?"

En echt.....ik had geen idee, waarom ik dit aan haar vroeg en nadat ik het besluit had genomen om de Andara regenboogkristal te bestellen, kwam haar foto binnen.

Ik wist natuurlijk, dat zij ook Andara kristallen had. Sterker nog....ooit heeft zij mijn aandacht op de Andara kristallen gevestigd, maar dat zij......

Ik sloeg echt steil achterover, toen ik haar foto zag. Haar Andara*s lagen keurig op de vensterbank en het was het rijtje van de chakra*s....oftewel.....de regenboog.

Het moet niet gekker worden !

Deel deze pagina