15-04-2022 - AKASHA KRONIEKEN

16-04-2022 - EEN BIJZONDER GEVOEL

17-04-2022 - OGEN

18-04-2022 - DISCIPLINE

19-04-2022 - UITSPRAAK VAN DE MAAND

22-04-2022 - FOCUS

24-04-2022 - TRANSPARANT

27-04-2022 - IMPROVISATIE

28-04-2022 - HET KWANTUMVELD

29-04-2022 - AKASHA READING

15-04-2022 - AKASHA KRONIEKEN

Ik vind het heel rustgevend om af en toe eens in een van mijn oude meditatieboekjes na te lezen, wat ik ooit eerder op spiritueel terrein heb meegemaakt. Uiteindelijk heb ik het allemaal destijds opgeschreven, omdat veel gebeurtenissen in je geheugen vervagen mede door de hoeveelheid van de ervaringen.

Zo kwam ik tot mijn verrassing een korte meditatie tegen, die ik op 20 april 1997 heb meegemaakt. Eigenlijk zou de titel GOUWE OUWE  beter op zijn plaats zijn geweest, maar....deze meditatie frappeerde mij, omdat het een beetje het gevoel gaf een voorloper te zijn van mijn latere meditaties over de bibliotheek en de Akasha Kronieken.

In de meeste meditaties uit die tijd kreeg ik letterlijk boodschappen te horen. Bij deze meditatie bestond de overdracht ook uit enkele bijzondere beelden. Een heel klein stukje uit deze meditatie...

Ik hing boven de beek, ik wilde wel IN de beek, maar dat hoefde niet.

In de lucht hing een zilveren schijf en er werd gezegd: "Hierop staan al je levens in beeld en geluid. Je bent nu zover, dat je deze kennis met liefde kan hanteren."

Ik dacht even aan de Venusmensen uit een eerdere meditatie. Ik bleef een poosje *hangen* in een groots gevoel en er ging van alles door me heen. 

Ik stuurde iemand onlangs per e-mail een reading, die spontaan ontstond na een gesprek over licht. Ik citeer hieruit 1 zin:

"Het licht - nu zichtbaar als een horizontale schijf - zal uiteindelijk de verbinding maken met het Goddelijk licht."

Tussen beide ervaringen zit dus 25 jaar !

16-04-2022 - EEN BIJZONDER GEVOEL

Kerstmis, Pasen en Pinksteren......het heeft wel even geduurd, voordat ik precies begreep, wat er tijdens die dagen gebeurd is en wat er met die dagen bedoeld en gesymboliseerd wordt.

Dan komt daar nog de tijd bij: Kerstmis was altijd een vaste datum. Maar dat Pasen en Pinksteren in de tijd heen en weer schoven, was voor mij zeker als kind - gezien de betekenis van deze dagen - volstrekt onbegrijpelijk.

Ik durf te zeggen, dat ik met dat laatste gegeven nog steeds enige moeite heb. En vervolgens maakte Goede Vrijdag het er ook niet gemakkelijker op. Dat de zaterdag erna Stille Zaterdag wordt genoemd, had dan wel weer de nodige logica.

Als niet gelovig jongetje opgevoed, had ik toch altijd veel belangstelling en pas op latere leeftijd ben ik de verbanden en de betekenis van het hele verhaal beter gaan begrijpen.

De Matthäus Passion was - hoe gek dat ook moge klinken -  de muzikale kers op de taart, waarvan ik bepaalde thema*s heel bijzonder vond om ze op de piano te spelen.

Tijdens de paasdagen heb ik altijd een heel bijzonder gevoel.

Nou ben ik sowieso een lentemens en dat zal zeker een factor geweest zijn. Dat nog andere aspecten daarbij een rol speelden, zoals eieren verven en zoeken, zal ook een bijdrage hebben geleverd.

Echt doorgronden van het paasthema kwam door mijn favoriete boek *Een Cursus in Wonderen* dat voor mij de vragen uit mijn jeugd echt heeft beantwoord en veel zaken in verband met het paasverhaal begrijpelijk heeft gemaakt.

Ik zou het je graag uitleggen, maar ik denk, dat het beter is als eenieder dat voor zichzelf uitpuzzelt.

17-04-2022 - OGEN

Ik heb weer eens het boek van Jo Dispenza opgepakt. Ik had het onderstreept bij de eerste keer lezen en het is dan heel fijn om in een wat hoger tempo de essentie op te kunnen nemen.

Voor de zoveelste keer werd ik me er weer van bewust, dat stress een factor is, die zowel fysiek, emotioneel als mentaal heel schadelijk kan zijn.

Het bracht mij ertoe om een ontspanningsmuziek aan te zetten en me eens te richten op mijn ogen. De ogen dicht en dan de affirmatie/gedachte bij herhaling: "Mijn ogen zijn ontspannen."

Op zo*n moment ontdek je, dat je ogen helemaal niet ontspannen zijn en dus corrigeerde ik dat naar een ontspannen toestand. Opvallend hoe vaak ik tijdens deze *sessie*  steeds weer de spanning in en rond mijn ogen voelde en weer tot correctie moest overgaan. Je zal merken, dat je na een paar dagen niet meer hoeft te corrigeren = bewust ontspannen. Je ogen zijn ontspannen.

Ik realiseerde me, dat je dit op meerdere plekken van je lichaam zou kunnen toepassen. Ik nodig je bij deze uit om het gewoon zelf eens uit te proberen. Je zal versteld staan !

18-04-2022 - DISCIPLINE

Je kan in een sessie nog zulke goede ideeën aandragen, nog zulke goede tips geven, nog zoveel helderheid en inzicht geven, maar als je er niets mee doet......

Een van de zaken die nogal eens in mijn sessies voorkomen, is het begrip DISCIPLINE. Eigenlijk heeft dat 2 kanten. DOEN  en REGELMATIG DOEN.  Alleen dan....mag je verbetering, vooruitgang of healing verwachten.

Ik kom op dit thema, omdat ik op 23 maart (MAART - BLOG 2 ) aangegeven heb, dat de machteloosheid die we voelen, kunnen ombuigen naar KRACHT.

Lees dat blogverhaaltje nog eens na en doe net als ik.....doe het even iedere dag. Zo weinig tijd, aandacht en energie kost het van ons en we kunnen er zoveel goeds mee doen.

En denk nou niet, dat ik het nooit vergeet om te doen. Dan schrik ik even en dan doe ik het gewoon een keertje extra.

19-04-202 - UITSPRAAK VAN DE MAAND

"WEDERGEBOREN WORDEN BETEKENT, HET VERLEDEN LOSLATEN EN ZONDER VEROORDELING NAAR HET HEDEN KIJKEN."

(ECIW - blz. 255)

Bij onze waarneming van iemand gaan we vaak uit van onze eerdere ervaringen met iemand. Maar de tijd is niet consistent. We veranderen voortdurend.

Door iemand te zien, hoe hij eerder was, doen we de ander dus tekort. We zijn gewend vanuit het perspectief van het verleden naar iemand te kijken en om dat los te laten vergt de nodige oefening, waarbij je dus jezelf voortdurend moet corrigeren.

DE ANDER IS..... en kijk met je *bril-van-nu* naar de *ander-van-nu*.

22-04-2022 - FOCUS

De laatste tijd heb ik steeds moeite om me te realiseren, wat voor dag het is en ook de datum moet ik steeds weer op de een of andere manier boven water krijgen.

Die prachtige getallen van vandaag zouden me normaal gesproken euforisch hebben gemaakt, maar de focus lag blijkbaar op andere zaken.

Een van die dingen was het boek "Jij bent de placebo" geschreven door Joe Dispenza. Het is weer informatie en een verhaal, dat ik nu voor de tweede keer lees en het lijkt of ik regelmatig kwartjes hoor vallen.

Ik realiseer me nu, dat lezers zo tot ongeveer 25 jaar geen bewuste herinnering hebben aan kwartjes. Ik bedoel hiermee de munten, die een kwart waard waren van een gulden.

Een gulden ? Wat is dat nou weer?

Vandaag schreef iemand me, dat ze het gouden licht dat in de avond zichtbaar werd,  ontroerend mooi vond. In die betekenis moet toch voor iedereen het woord *gulden* wel enige betekenis hebben.

24-04-2022 - TRANSPARANT

Door het boek van Joe Dispenza ben ik tot het besef gekomen, dat we materie kunnen definiëren als deeltje en het immateriële als golf.

Vaste stof (een atoom bestaat voor 99,99 % uit *lege* ruimte) vibreert op dezelfde snelheid als wij en daarom kunnen we het *zien*.

Toen ik daarover las, dacht ik aan mijn ufowaarnemingen en de waarnemingen van vele anderen, waarbij unidentified flying objects met buitengewone snelheid zich voortbewegen en onmogelijke hoeken maken.

Een ander  verschijnsel bij ufo*s is, dat ze er soms even plotseling zijn als verdwijnen.

Ik begrijp nu, dat hoe meer een atoom vibreert, des te minder tijd het doorbrengt in de fysieke realiteit. Ik ga ervan uit dat een ufo een hoge vibratie heeft (hoog trillingsgetal). Een ufo verschijnt en verdwijnt voor ons gewoon veel te snel om te kunnen waarnemen, omdat het voor ons een te hoge vibratie heeft om langdurig te kunnen zien.

25-04-2022 - EEN CURSUS IN WONDEREN

Het is heel fijn om een boek, dat jou aanspreekt meerdere keren te lezen.

Na 3 dagen typen (22 A4tjes) heb ik voor de derde keer *Jij bent de placebo* van Joe Dispenza gelezen en tegelijkertijd hardop zeggend en typend het in mijn visuele en motorische geheugen nog een keer opgeslagen.

Het voelt aan, alsof ik bij hem een cursus heb gedaan en ik ben bang, dat ik voorlopig dat uittreksel niet ga lezen. Was het werk voor niets ? In tegendeel....zijn materie zit nu voorgoed in mijn systeem.

Hetzelfde gebeurt een beetje met mijn lijfboek *Een Cursus in Wonderen*, dat ik voor de zoveelste keer aan het herhalen ben.

In het boek van Joe Dispenza wordt heel duidelijk, hoe belangrijk mediteren is. Ik had mijn uittreksel net klaar en lees vervolgens in Een Cursus in Wonderen les 125, dat een voorbeeldige voorbereiding kan zijn voor welke meditatie dan ook.

Vervolgens lees ik in het werkboek een stukje met als titel *een wolk van schuld* hetgeen een zware titel lijkt, maar het is een van de weinige keren, dat ik IN het boek er iets bijgeschreven heb.

"Door mezelf te vergeven, vergeef ik anderen. Door anderen te vergeven, vergeef ik mezelf."

27-04-2022 - IMPROVISATIE

De koningsdag in Maastricht was natuurlijk perfect georganiseerd, maar je kan nog zo goed iets organiseren, er blijft altijd een stukje improvisatie in zitten. En juist die stukjes vallen mij dan op en het is misschien wel hierdoor, dat ik vandaag besefte, dat ik altijd improviseer en dat heerlijk vind.

Als je improviseert, weet je niet precies wat er gaat gebeuren, ja misschien een beetje. Zo heb ik soms een paar noten in mijn hoofd en ga dan achter de piano zitten en dan gebeurt het. Zoals van de week met de Franse verkiezingen, dat ik in het wilde weg het Franse volkslied z*n gang liet gaan.

"Moet jij die lessen niet voorbereiden?", vroeg mijn echtgenote vroeger wel eens. Ook nu nog, voordat een sessie begint, vraagt ze dat soms.

Ze krijgt steevast hetzelfde antwoord. Tja......ik weet dan soms wel welke kant het opgaat, Ik weet een thema of ik voel gewoon iets aankomen. Maar ik vind het heerlijk om met een blanco blaadje te beginnen en zo weinig mogelijk vooraf te weten.

Dat laatste is bij een sessie in mijn praktijk - met name bij een reading - ook zelfbehoud, want anders gaan alle spirituele radertjes dagen van tevoren al draaien .

Improvisatie is dus voor mij een manier om het levende en onbekende, echt levend te maken: vooral spontaan en onverwachts - dan pak ik net als de cliënt - ook met kloppend hart ieder cadeautje weer uit.

28-04-2022 - HET KWANTUMVELD

Tja......Joe Dispenza heeft met z*n boek wel wat overhoopgehaald bij me.

Maar ja....zo maar lezen en er niets mee doen, dat is het ook niet. Dus ben ik direct aan de slag gedaan om zijn theorie over fysieke genezing uit te testen. Om dat laatste concreet te maken: de oogdruppels (droge ogen) hielpen al heel behoorlijk, maar echt over ....Nee dus.

Dus was de aanpak van vriend Joe een uitdaging om ermee aan de slag te gaan.

Verwachting, enthousiasme, blijheid, meditatie en verhoogde energie spelen daarbij een belangrijke rol, maar voor mij was van doorslaggevend belang: je hart openzetten.

Je hart openzetten........maar op de een of andere manier ging mij dat in de meditatieve staat eigenlijk heel gemakkelijk af. Je hart openzetten voor het kwantumveld van onbegrensde mogelijkheden en potenties, sluit sowieso al prachtig aan bij mijn eigen uitgangspunt: verken je mogelijkheden.

Na een paar dagen in de afgelopen week werd er eens soort toegangspoort zichtbaar: vrij groot, rechthoekig en van een soort bijna matglasachtige kleur en daarachter bevindt zich het kwantumveld.

Dit beeld heeft mij niet meer losgelaten en is voor mij voortdurend zichtbaar en dan weet ik, dat het klopt. Dat ik met iets bezig ben, dat absoluut *waar* is.

Soms maak ik verbinding met het Akasha Veld en mijn gevoel geeft aan, dat het kwantumveld slechts een andere naam is en op z*n minst zijn het broertje en zusje.

Er zijn voor mij in het verleden al verschillende manieren aan het licht gekomen, hoe ik mij met het Akasha Veld kan verbinden: via het Pathway Prayer Process, via de lichtzuil van de Engelen en via de kristallen eik.

Mijn contact met het Akasha Veld lijkt nu een vierde fase in te gaan. Ik geef mijzelf de opdracht om dat verder te verkennen en uit te zoeken.

29-04-2022 - AKASHA READING

Het is altijd fijn als zaken samenvallen. Gisteren schreef ik nog, dat ik het gevoel had, dat er voor mij een andere manier was ontstaan om een Akasha Reading te doen: ik noemde het de vierde fase.

Mijn cliënt van vandaag had ik van tevoren op de hoogte gebracht, dat dit - in mijn eigen ontwikkeling - aan de hand was en dat ze enigszins *proefkonijn* was.

Na deze zeer bijzondere sessie is het voor mij duidelijk, dat deze nieuwe weg voor mij op een hele mooie manier werkt en het mij mogelijk maakt de Akasha Kronieken - nog meer dan voorheen -  op liefdevolle wijze te openen. 

Het is mooi om te zien, dat iemand vanuit de spirituele wereld krijgt, wat hij of zij aankan. Voor mij was deze reading - te beginnen met het bekende lege blad -  ook weer een cadeautje. 

Een mooiere afsluiting van deze maand had ik niet kunnen bedenken.

Deel deze pagina