01-05-2022 - BLAUWE ADELAAR

02-05-2022 - GEHEUGEN

03-05-2022 - VERSCHUIVING

04-05-2022 - MIJN WEG = JOUW WEG

05-05-2022 - PASSIE

08-05-2022 - EENHEID

10-05-2022 - BALANS

11-05-2022- AKASHA KRONIEKEN

11-05-2022 - AKASHA KRONIEKEN (2)

12-05-2022 - MAGISCHE KETTING

13-05-2022 - HELP HET MIJZELF TE DOEN

14-05-2022 - IN NAAM VAN ORANJE DOE OPEN DE POORT

15-05-2022 - OUDE KERK

16-05-2022 - WATER

01-05-2022 - BLAUWE ADELAAR

Vorige maand kwam duidelijk naar voren, dat *het- openzetten-van-je-hart* een belangrijke factor is. Het zorgde er ook voor om de Akasha Kronieken op een andere manier te openen. Vanuit mijn hart liet de matglasachtige rechthoekige toegangspoort zich zien en zorgde voor een nieuwe weg richting het kwantumveld.

Mijn ervaring is nu, dat openzetten van je hart voelbaar is in je hele lijf en Joe Dispenza zegt daarover, dat je dan in *een-andere-staat-van-zijn* bent. Die andere staat van zijn was eerst louter tekst voor mij, maar de uiteindelijke ervaring ervan is weergaloos en zeker, als je dat dan ook nog eens functioneel mag gebruiken bij een Akasha reading.

Ik had de behoefte er iets over te schrijven, maar ik kreeg geen kans, want de Kosmos - of misschien moet ik zeggen Kees en Barbara Visser Roth van Kinweb - doorkruisten dat voornemen met hun tekst, die zij mij opstuurden. Bij deze:

"Jouw jaardrager is na je verjaardag BLAUWE ADELAAR op toon 8."

"Je missie houdt in, dat je de boodschap van het Kosmisch Plan mag uitdragen. Je weet dat de sleutel om toegang te krijgen tot dit Kosmisch Plan liefde is. De onvoorwaardelijke liefde naar jezelf, naar anderen en de gehele schepping."

"Door de manier waarop je in het leven staat, draag je deze boodschap uit."

Als je goed kijkt, zie je dat de boeddha zweeft als een blauwe adelaar.......

02-05-2022 - GEHEUGEN

Soms laat je geheugen je in de steek en dat kan best voor een paniekerig gevoel zorgen. "Hoe heet nou toch die vrucht ook alweer?" En als iemand mij de eerste letter geeft of desnoods de tweede, dan schiet het me wel weer te binnen. 

Al meer dan een week zat ik in mijn geheugen te graven (inmiddels een groot gat) naar een bloembol uit mijn jeugd. Ik zie hem zo voor me, maar vooral de sterke geur staat me nog goed bij. De truc van het hele alfabet langslopen werkte niet, dus gisteravond in bed ging ik over tot fase 2.

De letter *a* speelde in mijn gevoel een grote rol, dus daar ging ik: bab,bac,bad,baf,bag,, etc.

Dab,dac,dad,daf,dag,dah,dai,daj,dak,etc. Na een kwartier realiseerde ik me, dat ik op deze manier nog 4 andere klinkers tegoed had: onbegonnen werk dus.

En toen..toen schoot de spirituele wereld mij te hulp. Uit het niets begon ik met de *p*.

Peb, pec, ped, pee, pef, peg, peh, pei, pej, pek, pel, pem, pen, peo, PEP: HEBBES !  Na deze 3 letters schoot de naam mij te binnen: PAPERWHITES ! (Ik sprak het vroeger uit als pepperwhites).

Na ongeveer 4 levens als monnik leverde het monnikenwerk eindelijk z*n vruchten af ! Hè, hè, dat kunnen we ook weer loslaten.

03-05-2022 - VERSCHUIVING

Aan het eind van vorige maand vond er op de website, waar ik regelmatig de SR-grafiek, de zonnestormen en foto*s van de zon bekijk, iets opvallends plaats.

Het beeld van de zon verschoof.....alsof de zon zich afsplitste van zichzelf en er twee zonnen ontstonden.

Natuurlijk is ook dit beeld op de website een projectie in onze wereld en natuurlijk was er technisch iets aan de hand met de registratie, maar toch....

Toch kwam bij mij de vraag op, wat er nou precies aan de hand was, juist omdat er op energetisch gebied de laatste tijd zo veel veranderingen spelen.

In dit geval vroeg ik aan het medium van Barneveld om hier de tarotkaarten op te leggen. Vanochtend kreeg ik haar verslag daarvan en ik moet zeggen.....enigszins verbijsterd was ik wel. Hier volgt in telegramstijl de betekenissen van de door haar getrokken kaarten.

Het kan bedrieglijk zijn, maar ook grote informatie die naar buiten komt.

Langzaam maar zeker wordt er iets naar buiten gebracht. Het gebeurt op de juiste tijd, eerst moet alles op de juiste plaats vallen.

Kennis komt naar buiten op aarde, het komt naar het goede

Vooruitkijken, gedeelte van een puzzel, dingen zijn verplaatst, contact opnemen.

Kijk er op een nieuwe manier naar. Het is het begin van iets nieuws.

Een nieuwe *geboorte*. Er is balans. Je krijgt het vermogen om dingen op te roepen door ze te voelen, te willen, te verlangen.

Haar laatste opmerking was van persoonlijke aard, maar wil ik hier toch even vermelden:

"Ik moet nu denken aan jouw verhaal van Joe Dispenza, waar je nu mee bezig bent om jezelf te healen (ogen). Je bent er al mee bezig Frans."

04-05-2022 - MIJN WEG = JOUW WEG

Waar komen we vandaan ? Wie zijn wij ? Waar gaan we naar toe ? Dat zijn vragen, die onder de dagelijkse beslommeringen en ervaringen als een onderstroom ons allemaal bezighoudt. Op deze zoektocht is de een misschien wat sneller en vindingrijker, maar uiteindelijk zullen we zover komen, dat er geen vragen meer zijn, maar alleen nog maar antwoorden.

Een paar jaar geleden waren we in Bretagne en ik weet nog - misschien door de totale ontspanning - dat deze vragen mij wat meer dan anders bezighielden.

Uiteindelijk kwam ik weer terecht bij de stenen van Lagatjar, een formatie menhirs, waar ik graag even tot mezelf kom en als het even kan ook mediteer. Dat laatste is soms wat lastig, omdat Fransen de gewoonte hebben om ook bij dit soort speciale plaatsen te picknicken en met hun kinderen leuke spelletjes te spelen. Ook deze keer weer, maar ik zette mij er overheen en vleide mij tegen een van mijn stenen vrienden.

In mijn meditatie ging ik naar de kristallen eik (de plek waar destijds altijd mijn meditatie begon), maar al gauw bleek, dat het niet een gewone meditatie zou worden. 

Alle geijkte manieren van vroegere meditaties werden aan mij getoond tegelijk als een akkoord. Al deze mogelijkheden mocht ik overslaan en ik kwam direct in de sfeer van de Hoge Meesters. Het ging allemaal heel vlug. De hele hiërarchie van de Engelen werd aan mij getoond: het leek op een gebouw, waar ik steeds een verdieping hoger kwam. Het gebouw liep taps toe. Steeds hoger en voorbij de Engelenhiërarchie was er alleen nog maar een groot licht fonkelend als een felle ster. Het voelde aan als het Goddelijk Licht.

Op mijn vraag waarom dat allemaal aan mij werd getoond, kwam het korte en simpele antwoord: "Dit is jouw weg."

Er werd aan toegevoegd: "Jij bent een gever en nu mag je ontvangen."

De meditatie eindigde abrupt. Ik liep naar de auto en ontdekte halverwege, dat er niemand meer was. Ik was alleen. Ik ging terug naar de menhirs en ging weer tegen de steen zitten. Toen kwam les 2.

Over het hele gebouw, dat nu een soort silovorm had, kwam een soort net en er werd gezegd: "Dit is het gulden vlies en het zal je beschermen." En dat was tevens direct het einde van deze korte meditatie.

Na de meditatie kwam het gevoel, dat ik een antwoord had gekregen op een vraag, die half bewust half onbewust al een tijd door mij heen dwarrelde. Dat alles gaf mij even de energie en de inspiratie, die ik nodig had.

05-05-2022 - PASSIE

Zeker 20 jaar geleden heb ik een seminar gevolgd van een Amerikaans medium Steve Rother op google ook bekend van zijn boodschappen *The beacons of light*.

Ik weet niet zo goed meer, wat ik nou in die week uiteindelijk heb geleerd, maar het werkt toch in je door. 

Er was in die week een hoogtepunt, waar ik met veel plezier op terugkijk. Op de allerlaatste dag werden we die avond uitgenodigd - voor wie dat wilde - iets te doen voor de andere cursisten.

Ik had  iedereen uitgenodigd om in de bar te komen, hetgeen voor enige hilariteit zorgde, maar wel met de boodschap dat iedereen mocht vragen, waar hij of zij een antwoord op wilde.

Je zou kunnen zeggen...het uitgangspunt van en het vertrouwen in het blanco blaadje (uitgangspunt van iedere sessie die ik nu doe) is daar wellicht ontstaan.

Er waren een stuk of 20 mensen en dat was een leuke gezellige en overzichtelijke groep. Ik ging aan de piano zitten en startte met het liedje *Altijd is Kortjakje ziek* waardoor de stemming er direct in zat.

De verbazing bij mij van die avond werd veroorzaakt door het feit, dat bijna iedereen een vraag stelde die er min of meer op neerkwam, dat men vroeg naar zijn passie. 

Als ik daar nu - nog steeds met verbazing op terugkijk - zou je toch denken, dat als er iets is, waarvan je toch weet, wat je passie is.........

Toch ontstond er een leuk samenspel van vraag en antwoord met af en toe merkwaardige toevalligheden. De piano zorgde voor een ontspannen intermezzo, waar dat ook maar even nodig was. Waar ik nu al typend aan terugdenk, is de nogal jaloerse opmerking na afloop van een jongeman, die mij beschuldigde van huis- tuin- en keukenpsychologie. Ik had hem (met een knipoog naar zijn prachtige haarkapsel) een baan als kapper voorspeld en het is jammer, dat ik nooit meer iets van hem heb gehoord.

Dit blogverhaal (wat langer dan je van mij gewend bent) ontstond na een meditatie op YOUTUBE van mijn oude hypnotherapeutdocent Marianne van der Wilk. Mijn denken kwam in ontspannen toestand uit bij die week en ik realiseerde me, dat ik in de loop van de tijd heel veel passies heb en heb gehad. Uiteraard ga ik die hier niet allemaal opnoemen. Enige privacy moet er zijn....toch ?

08-05-2022 - EENHEID

Voor mij was altijd wel duidelijk, dat herinnering en verbinding twee belangrijke factoren zijn, die er uiteindelijk voor zorgen, dat je gevoel voor eenheid groeit en mooier wordt.

Ik werd onlangs geconfronteerd met een zaak, die buitengewoon gevoelig ligt en in het verleden veel mensen schade heeft berokkend.

Ik las daarover wat persoonlijke informatie en kreeg ook foto*s van de desbetreffende personen te zien. 

Pas enige tijd later kreeg ik een heftige reactie en moest ik mijn poging om koffie te zetten met een  zwaar en heftig lichamelijk misselijk gevoel staken, waarna ik even later in huilen uitbarstte.

Voor mij zat de schok erin, dat ik door deze lichamelijke en emotionele reactie totaal onverwachts overvallen werd.

Ik kwam bij van de eerste schrik en begon mij te realiseren, dat het voor mij een grote les was. Wat later was ik zelfs dankbaar, dat ik dit op deze manier mocht ervaren, want ik had een tijdje getwijfeld, of ik wel zo nodig moest deelnemen aan een bepaalde bijeenkomst. Door deze ervaring verdween al mijn twijfel en nam ik een helder en duidelijk besluit.

Nog nooit was mijn besef zo groot en zo duidelijk geweest, dat we allemaal met elkaar verbonden zijn: ruimte en tijd vielen weg.

Juist op de momenten, dat we het niet in de gaten hebben, vormen we samen een pad op weg naar.................

10-05-2022 - BALANS

Bovenstaande ervaring was niet prettig en als een echo dreunde het nog een paar dagen in mij door. Alleen nieuwe ervaringen kunnen er dan voor zorgen, dat de oude ervaringen wat naar de achtergrond geraken.

Ik realiseerde me wel, dat - net als in het dagelijks leven - je spirituele ervaringen altijd naar een soort balans zoeken. Iets waar je zelf gelukkig niet veel aan kan doen.

In mijn meditaties en openstaan voor bijzondere ervaringen (zie blogs) maar ook in mijn sessies met mensen mag ik zoveel mooie dingen ervaren......het is niet meer dan logisch, dat dit alles uiteindelijk in een soort evenwicht wordt gebracht.

Een regenbui kan heel verfrissend zijn en daarna komt altijd weer zonneschijn. Het omgekeerde is ook waar: na zonneschijn komt regen. En dan kom je al gauw op het thema: het is wat het is.

Laat de controle los, laat het gebeuren en geniet van het moment !

11-05-2022 - AKASHA KRONIEKEN

Ik kan het amper mediteren noemen, want ik ga ervoor zitten en voordat ik het weet, gebeurt er van alles.

Ik ging via de kristallen eik naar de bibliotheek van de Akasha Kronieken en pas daar aangekomen, besefte ik, dat ik door een Engel was meegenomen.

Ik zag alles heel concreet.....de rijen boeken en de Engelen, die daarmee aan het werk waren.

Het was een beetje een beeld zoals ik dat *vroeger* verschillende keren heb mogen zien en ik vroeg me eigenlijk af, wat ik hier nou deed. De Engel zei:

"Je hebt hier veel mogen zien en destijds heb je zelfs in je eigen boek mogen schrijven. Kijk nu eens goed om je heen."

Ik had het eerst niet zo door, maar langzamerhand zag ik, dat op de boeken jaartallen stonden en dat op de schappen letters stonden. Het was allemaal heel goed geordend naar naam en jaartal. Op de een of andere manier kreeg ik niet de mogelijkheid om hier op door te vragen, hoewel ik die drang wel voelde.

De Engel zei:

"Je bent een aantal keren op deze manier - via de kristallen eik - naar de bibliotheek gegaan. Je ziet, dat je er nu alleen maar een soort uiterlijke beelden van krijgt. Je hebt onlangs een nieuwe manier ontdekt en gekregen om je inhoudelijk te verbinden met de Akasha Kronieken (open je hart en de matglaspoort), daarom wordt deze weg voor jou afgesloten."

Het was heel duidelijk voor me en voordat ik het wist, was ik weer *terug*.

11-05-2022 - AKASHA KRONIEKEN (2)

Later op de avond kwam ik even tot rust in mijn meditatiestoel en weer gleed ik weg en kwam automatisch bij de kristallen eik, waar mijn meditaties meestal beginnen. Het was duidelijk, dat ik de eik IN mocht om mij te zuiveren, maar niet meer naar boven richting Akasha Kronieken. Nee....ik had de les heus wel begrepen.

Ik liep - zoals ik dat jarenlang heb gedaan - over het zandpad richting de beek en zelfs voordat ik in de gelegenheid kwam om mijn innerlijke zintuigen te activeren zag ik de Engel aan de overkant staan, die mij soms meenam naar de Akasha Kronieken.

De Engel stond met de wijsvinger naar mij te zwaaien, zo van *dit-gaat-niet-door*.            Zo*n gebaar verwacht je niet van een Engel en zeker niet van deze, die mij vele keren heeft begeleid.

Pas weer terugkomend uit de meditatie realiseerde ik me, dat ook deze weg voor mij was afgesloten. Voor de tweede keer die dag werd mij duidelijk gemaakt, dat het pad naar de Akasha Kronieken voortaan op een andere manier zal gaan.

12-05-2022 - MAGISCHE KETTING

Hoe mooi toch, als je ziet, hoe alle gebeurtenissen en ervaringen als één verhaal te lezen zijn.

Het gebeurde vroeger heel sterk in de meditaties, die ik deed bij Galina Seliverstova.

Het waren meestal 2 of 3 meditaties en de eerste meditatie was voor mij bijna altijd een groot raadsel. In het bespreekrondje na de eerste meditatie kon ik er vaak niets zinnigs over zeggen. 

In tegenstelling tot rondje 2 waar plotseling alle verbanden zichtbaar werden en meditatie 1 en 2 door mij als één verhaal werden gezien. Meditatie 3 was dan vaak het dekseltje op het doosje oftewel: de bevestiging.

In mijn blogverhaaltjes zie ik eveneens steeds meer de grote lijn en ik verbaas me soms over de samenhang en ontwikkeling, die binnen een maand (soms als thema) zichtbaar worden.

Steeds meer valt mij op, dat ook in het dagelijks leven de gebeurtenissen en ervaringen als kralen aan een ketting één verhaal vormen. Soms moet je even wachten of wat afstand nemen, maar na verloop van tijd ga je de verbanden en de betekenis zien.

13-05-2022 - HELP HET MIJZELF TE DOEN

Ik krijg soms de vraag: "En....heb je veel cliënten?"

Ik probeer al jaren die vraag te begrijpen of eigenlijk de vraag achter de vraag te ontdekken. Waarom willen mensen dat zo graag weten ? Ben je beter, als je 30 mensen in een maand hebt ? Word je dan meer serieus genomen ? Ben je professioneler ?

Ik heb mezelf bij deze voorgenomen om er de volgende keer gewoon eens naar te vragen: "Waarom wil je dat nou weten?"

Ooit werd aan mij doorgegeven:

"De juiste mensen zullen op het juiste moment jou om hulp vragen."

Deze uitspraak heb ik altijd als uitgangspunt gehanteerd en geeft de nodige ontspanning.

Aanleiding van dit blogverhaaltje is het stukje papier, dat ik vanochtend in mijn tuin vond. De tekst * MOETEN HELPEN* geeft ook precies aan wat ik niet wil en wat ook niet werkt. Ik ben opgegroeid met het uitgangspunt in het Montessori-onderwijs: "Help mij het zelf te doen." En dat element is dan ook heel sterk aanwezig in een sessie met mij. 

14-05-2022 - IN NAAM VAN ORANJE DOE OPEN DE POORT

In mijn meditatiestoel kwam ik even helemaal tot rust. Er gebeurde niets bijzonders, totdat ik het initiatief nam om mijn hart te openen voor het kwantumveld.

Na enige tijd ging ook de matglazen poort open en was ik in alle rust verbonden met de oneindige mogelijkheden en potenties van dit veld.

Er was alleen rust, er kwam geen enkele informatie door, maar ik ging wel schudden met mijn hoofd. Voor mij altijd een signaal dat ik ook echt verbonden ben.

Mijn (denk)rustperiode ging over in herinneringen van gisteren, toen ik met mijn echtgenote ronddwaalde in het Prinsenhof (het museum in Delft) dat één grote geschiedenisles is over de tachtigjarige oorlog. Ik ben van kinds af aan altijd heel geïnteresseerd geweest in deze periode, waarin ons land eigenlijk is ontstaan.

Niet alleen de teksten maar ook de schilderijen uit die tijd helpen enorm om die tijd te visualiseren. Mijn gedachten dwaalden verder af en ging over in herinneringen van vorige levens.

Engeland heeft - als Merlijnaanbidder -  een enorme aantrekkingskracht op mij, maar toch moet ik altijd na een dag of 3 à 4 weer heel snel naar huis. Wat is dat toch ?

In Egypte was ik ooit boekhouder bij de schepen. Ik vind het een fascinerend land met een fascinerende geschiedenis, maar ik wil er niet naar toe, want ik weet, dat ik die reis niet overleef.

Bovenaan mijn lijst staat Machu Picchu, maar ook daar ga ik niet naar toe, want ik weet dat ik er nooit meer wegga. Ik blijf daar.

In Nederland kan ik geen plek bedenken, waar ik ooit geleefd zou hebben, maar de tijd van de tachtigjarige oorlog (1568-1648) trekt me enorm.

De matglazen poort ging weer dicht en ik kreeg de *opdracht* om ook mijn hart weer te sluiten. Het is voor het eerst, dat ik het op deze manier zo deed. Het kwantumveld was voor mij weer even gesloten en wacht nu op mij voor een volgend bezoek.

15-05-2022 - OUDE KERK

De Oude Kerk staat vlak achter het Prinsenhof, waar je letterlijk en figuurlijk niet omheen kan.

Een indrukwekkende ruimte als je naar binnen stapt met prachtige                              glas-in-loodramen.

Ik vind het altijd nogal raar en getuigen van een zekere oneerbiedigheid om over grafstenen heen te lopen. Voordat je het weet gebeurt dat en het valt in deze kerk bijna niet te vermijden.

Ik vond het heel apart om ook daar weer een eenhoorn tegen te komen. De eenhoorn is voor mij na de ervaring van een BDE het symbool van onsterfelijkheid geworden.

In die BDE was de eenhoorn van zuiver puur licht en misschien wel daarom vond ik deze eenhoorn er nogal knullig uitzien en eigenlijk helemaal niet passen in deze rijk versierde monumentale omgeving.

Totdat iemand mij er opmerkzaam opmaakte, dat ene Judith van Eenhoorn in Delft heeft gewoond. Ze was de weduwe van Adriaan Cox en was een vermogende vrouw. Omdat de eenhoorn een wapenschild vasthoudt, wordt vermoed dat deze Judith in deze kerk begraven ligt. Zij leefde van 1644 tot 1738 en zelfs nu is dat een respectabele leeftijd.

Hoe dan ook......de stijl waarin deze eenhoorn is uitgevoerd, vind ik eigenlijk meer passen in een eenvoudig Bretons kapelletje. Wie weet....kom ik er daar ook weer eentje tegen.

16-05-2022 - WATER

Je kan natuurlijk de tuinslang pakken, maar ik vind het ook wel heerlijk om mijn armspieren een beetje te trainen en de gieter te pakken.

Ik hoorde gisteren de planten gewoon schreeuwen om water en tegelijkertijd dacht ik aan het feit, dat water zo langzamerhand een schaars goed begint te worden. Mijn liefde voor de tuin won het.

Vandaag kreeg mijn tuin een bonus en ging er gedurende 10 minuten even een lekkere plensbui overheen. Na de regenbui even in mijn tuin gelopen en wat ruikt het dan lekker ! Het zag er ook allemaal direct heel anders uit.

Je kan gieten wat je wil, maar een natuurlijke *waterval* doet wonderen en het voelt ook totaal anders aan. Het leeft !

Het deed me direct denken aan die zeldzame keer, dat ik in het plaatselijk zwembad te vinden was.

Een jongetje was echt over z* n toeren en schreeuwde heel hard in de kleedkamer:        "Het water is dood ! Het water is dood !"

Ik had het zo met hem te doen. Ik ben het zelden zo hartgrondig (nee geen spelfout) met iemand eens geweest. Mijn zwemactiviteit was dan ook heel snel afgelopen. 

Deel deze pagina