Ik schrijf deze blogverhaaltjes als een soort dagboek, maar ook voor jou om te laten zien, dat alles en ook de kleine dingen ertoe doen.

Ik schrijf ze om te inspireren, te stimuleren en je aan het denken te zetten.

01-10-2022 - DE ENGEL

03-10-2022 - BIJZONDERE DROOM

04-10-2022 - MATERIE

05-10-2022 - DE BRON

06-10-2022 - COMMUNICATIE

07-10-2022 - ZILVER

08-10-2022 - CLAIRE

09-10-2022 - TUSSENDOORTJE

10-10-2022 - DE NIEUWE AARDE

11-10-2022 - TOEGIFT

12-10-2022 - ANTWOORDEN

13-10-2022 - PYRAMIDE

14-10-2022 - QUEEN

15-10-2022 - OPTIMISME

16-10-2022 - MANTRA

01-10-2022 - DE ENGEL

In 2008 tekende Diana Doornbos Knook deze prachtige tekening voor mij. Deze Engel hangt in mijn praktijkkamer en de kleur is er verantwoordelijk voor, dat in deze ruimte rood de overheersende kleur is.

Het mooie is, dat haar moeder Maroesja er tegelijkertijd een reading bijgaf en dat was een bijzondere gebeurtenis.

Ik ga hier zeker niet alle mooie dingen vertellen, die zij op dat moment over mij wist, maar één ding haal ik eruit: de zilveren stip.

Op een heel mooie manier maakte zij mij toen al duidelijk - zonder de term projectie te gebruiken - hoe dat proces werkt.

"De zilveren stip = spiegelen. Deze mooie energie mag je doorgeven. Het heeft ook een spiegelfunctie en het nadeel daarvan is, dat ze jou dingen toedichten, die ze zelf zijn. Ze zien hun eigen fout."

Het was heel mooi, dat ze deze reading eindigde met de woorden: "Vraag *s ochtends de Engel: Help mij sterk te zijn."

03-10-2022 - BIJZONDERE DROOM

Het kan natuurlijk komen, omdat ik - net als  veel andere mensen - me bezorgd maak over energie. En dan niet alleen om de toekomstige rekening, maar vooral om de energievoorziening. We zijn zo afhankelijk nog van fossiele brandstoffen en het is helemaal de vraag of zon, wind en atoomenergie ons uit de brand gaan helpen.

Er is bij mij altijd zo*n onderhuids gevoel, dat energie op een totaal andere manier opgewekt en gebruikt kan worden en dan denk ik met name aan Tesla.

Mijn droom de afgelopen nacht laat ook wel zien, dat je droomt over de materie, waar je mee bezig bent. De droom was op zich vrij simpel, maar het leek of er in de *droomtijd* geen eind aan kwam.

ER WAS EEN OPSTELLING VAN 2 COMPUTERS - DAN IN HET MIDDEN EEN SOORT APPARAAT WAAR HET VOORAL OM WATER GING - EN DAN WEER 2 COMPUTERS. ALLES STOND IN ÉÉN LIJN.

Vanochtend kreeg ik heel sterk het gevoel, dat het met waterstof te maken had. Vervolgens zag ik op de computer, dat er vannacht weer een behoorlijk felle uitschieter was (K5) in de registratie van de zonnevlammen.

Dit soort sterke energieën heeft altijd een zekere invloed op mij. Overdag meer in fysieke vorm en *s nachts meer in energetische vorm. Ik realiseerde me ook heel sterk, dat uitvinders en onderzoekers in een droom (en dat is al vaker gebeurd) in beelden de oplossing van hun probleem zien, waar ze aan werken.

04-10-2022 - MATERIE

Eerder was destijds een collega van mij lichtelijk verbaasd over de combinatie van materie en meer energetische zaken, die hij bij mij waarnam. Alsof iemand zoals ik niet in een leuke auto kon rijden.

Ik vind het juist fijn, dat ik als afwisseling soms door de materie uitgedaagd word om een oplossing te vinden.

Had ik een jaar geleden mijn verwaarloosde meterkast al een keer een opknapbeurt gegeven. Een half jaar geleden kon ik opnieuw beginnen na een forse uitbreiding van de meterkast in verband met de overgang naar elektrisch koken. De klus bleef een half jaar liggen en pas in het afgelopen weekend had ik de moed om het aan te pakken.

Het was een lastige klus met allemaal leidingen en buizen om daar een nieuw plafond in te maken.

Op de eerste dag was ik al verder gekomen dan ik zelf had gedacht, maar een tweede probleem diende zich aan. Met de gedachte van even loslaten en afstand nemen, besloot ik er een nachtje over te slapen.

Toen ik de volgende ochtend de deur van de meterkast opendeed, was het alsof iets in mijn waarneming verschoof en zag ik een andere mogelijkheid, die veel praktischer was.

Hetzelfde gebeurt mij bij het oplossen van een kruiswoordpuzzel. Soms kom je vast te zitten en als je het dan een half uurtje later weer oppakt, schieten de woorden je weer te binnen.

Het is een tip voor iedereen, die met een probleem worstelt: "Neem even afstand en vaak valt de oplossing als een engeltje uit de lucht."

05-10-2022 - DE BRON

Vandaag deed ik mijn dagelijkse oefening en bedacht me, dat het toch goed zou zijn om het nog een keer als blog op mijn website te zetten. Het idee verwaterde en de rest van de dag, dacht ik er eigenlijk niet meer aan.

Totdat ik vanavond mijn foto*s zat terug te kijken en helemaal aan het eind kwam de bron van de rivier de Ruhr (Sauerland) voorbij. Ik zag de sneeuw als het licht en het water als de energie en voor mij was het een teken om de oefening nog een keer te herhalen.

DE OEFENING

En juist in de herhaling zit de kracht van deze oefening en het zal je misschien verbazen, dat ik het *s ochtends ook wel eens vergeet. In dat geval wordt het geen oefening voor de dag maar een oefening voor de nacht.

Ga met je aandacht naar je wortelchakra en maak een verbinding met het centrum van de aarde. Ga met je aandacht naar het chakra van je linkervoet en maak een verbinding met het centrum van de aarde. Ga met je aandacht naar het chakra van je rechtervoet en maak een verbinding met het centrum van de aarde.

Nu ben je verbonden met moeder aarde.

Ga met je aandacht naar het gebied boven je hoofd en zie daar die witte bol vol van licht en energie uit de Goddelijke bron. Laat via je kruinchakra dit licht en deze energie je lichaam instromen. Bij iedere vezel en cel van je lichaam trekken het licht en de energie negativiteit aan, die er nog is en schuift het voor zich uit als een sneeuwschuiver.

Het licht en de energie komen uiteindelijk bij je bovenbenen, je knieën, je onderbenen en je voeten. Via je voeten schuift de negatieve energie de aarde in en je vraagt: "Lieve moeder Aarde, wil je deze negatieve energie alsjeblieft transformeren ?"

Op deze manier wordt je hele lichaam gezuiverd en geheeld.

Ga weer met je aandacht naar het gebied boven je hoofd en zie daar die immens grote witte wolk. Het is een wolk van licht en energie uit de Goddelijke bron. Laat via je kruinchakra dit licht en energie je lichaam instromen en je hele lichaam wordt ermee opgevuld.

Het licht en de energie vullen ook je hele aura op. Tot in de verste uithoeken wordt je aura opgevuld met het licht en de energie uit de Goddelijke bron.

Nu voel je, dat het klaar is en je lichaam en aura geheel zijn opgevuld. Zie dat ter hoogte van je middel deze bundels van licht en energie alle kanten opschijnen en iedereen bereikt en raakt met wie je die dag in aanraking komt.

En dit is je intentie van deze dag:

TE ZIJN in het licht en de energie van de Goddelijke Bron. Gewoon TE ZIJN.

.

06-10-2022 - COMMUNICATIE

De afgelopen weken heeft de nieuwe dubbele beglazing de nodige klusjes veroorzaakt en daarna een enorme opruimwoede.

Het was even volledige concentratie op de materie en het was dus niet zo gek, dat nou juist mijn Andara kristallen eergisteren even van zich lieten horen.

Het gaat altijd op een liefdevolle maar wel doordringende wijze en de boodschap was duidelijk:

"Wij willen weer met z*n allen in de bowl."

Het was inderdaad even geleden, dat dit was gebeurd en gisteren lag de hele familie dus lekker in het bad. 

Het was een beetje grijze dag - dus zonder overleg - liet ik ze vandaag in hun bowl ook nog even lekker in de zon liggen. 

Het einde van het verhaal is - net zoals bij ons - de handdoek. En voor wie het gek vindt, dat ik communiceer met mijn Andara kristallen.

Ga eens in alle rust in de buurt van je lievelingssteen zitten en wacht dan eens af.........

07-10-2022 - ZILVER

Ik begon deze maand met het verhaal *DE ENGEL*, waarbij de zilveren stip staat voor spiegelen. Ik zat net even 5 minuten in mijn meditatiestoel en plotseling begreep ik voor het eerst, wat bedoeld werd met:

"DEZE MOOIE ENERGIE MAG JE DOORGEVEN."

Ik herinnerde mij, dat de kleur zilver voor mij altijd heeft gestaan voor groei en heb dat altijd ervaren als betrekking hebbend op mijn eigen ontwikkeling.

Nu besefte ik, dat ik het altijd heel fijn vind, als ik mensen zie groeien en zich ontwikkelen op welk terrein ook. Niets is fijner om op zo*n moment iemand een compliment te kunnen geven. Het is mij nu duidelijk, dat dit de zilveren energie is, die ik mag doorgeven: de nadruk leggen op de groei en ontwikkeling van mensen.

Des te harder komt het aan, als ik geconfronteerd word met de negatieve kant van deze *zilveren spiegel* : "ZE ZIEN HUN EIGEN FOUT."

En toch....ik zou die zilveren energie voor geen goud willen missen !

Ik koester de zilveren stip van De Engel.

08-10-2022 - CLAIRE

Trouwe lezers kennen dit verhaal, maar om een reden zie ik mij genoodzaakt het wederom - maar dan in verkorte vorm - nog een keer te vertellen.

Jaren geleden was het voor mij tijdens de vakantie in BRETAGNE een heerlijke ontspannen bezigheid om *s avonds naar de *vallende sterren* te kijken. In je ooghoeken flitsten ze voorbij en dus vaak net niet waar je aandacht was. Zo ontstond mijn wens nu eens een duidelijke meteoriet te mogen zien, maar dan precies op de plek waar ik zou kijken.

Na weken was het een stralende dag, maar 2 kleine witte wolkjes trokken mijn aandacht. Ik bleef kijken en het ene wolkje veranderde in een grote hoofdletter C. Op zich grappig en verklaarbaar: de wind vervormde natuurlijk het wolkje. Even later veranderde het andere wolkje in een grote hoofdletter F.

Nu was ik een en al aandacht en maar goed ook, want uit de 2 wolkjes schoot een helder licht uit de wolken naar de aarde toe, dat ik goed kon volgen.

Mijn wens was vervuld, maar ja.........de vorm van de wolkjes en dat licht overdag hielden mij bezig. Wat was hier nou precies gebeurd ?

Wat of wie werden aangegeven met deze hoofdletters C en F ? De F was voor mij wel duidelijk. Mijn belangstelling voor Franciscus van Assisi was als naamgenoot altijd al groot geweest, maar die C ?

Toen ik dit verhaal vertelde aan een vriendin zei ze heel nuchter: "O....Claire." Ik zocht het later op en Franciscus van Assisi had een non als vriendin aan wie hij altijd veel kwijt kon.

De verbazing werd groter, toen een engelachtig meisje uit mijn groep haar vinger opstak, toen ik dit verhaal vertelde en enthousiast zei: "Mijn tweede naam is Claire en dat betekent GEVALLEN ENGEL."

Toen ik gisteravond de foto van de Engel vergrootte in verband met mijn blogverhaaltje *ZILVER* viel mijn mond open van verbazing, want ik zag iets, dat mij nooit eerder was opgevallen.

Het verhaal is nu echt rond. Op de plek van het derde oog (clairvoyance) zien we een grote hoofdletter C.

Alles is nu wel duidelijk en helder (clair).

Het is wel heel raar, want als ik nu naar de tekening kijk, knalt die C er gewoon uit.

Bij deze nog weer een bedankje voor Diana Doornbos Knook, die destijds deze tekening voor mij maakte en ook een bedankje voor haar moeder Maroesja, die er een reading bij gaf.

09-10-2022 - TUSSENDOORTJE

Gisteren hoorde ik tijdens het bekijken van een filmpje iemand zo*n mooi beeld vertellen. Het deed me ook denken aan mijn eigen dagelijkse oefening.

Er werd gesteld: "Het is als een pad door het bos, waar je steeds doorheen loopt. Het pad wordt steeds breder en toegankelijker."

Dat is ook absoluut mijn ervaring, dat bij een bepaalde oefening nogal eens wat discipline vereist is. Maar na verloop van tijd wordt het steeds makkelijker en gaat het vlotter.

Ach.... eigenlijk geldt dat voor alles, waar je mee bezig bent om te leren ergens beter in te worden. 

10-10-2022 - DE NIEUWE AARDE

Bijgaande foto geeft aan, hoe het met de zonnevlammen was gesteld op zondag 9 oktober.

Een stabiele weergave die je zelden op de grafiek tegenkomt. De hele dag een uitslag van K 4 en dat betekent net geen zonnestorm, maar wel een behoorlijke activiteit van zonnevlammen.

Het woord stabiel geeft ook aan, hoe ik me die dag voelde: gelijkmatig in een krachtige energie.

Zelfs de wat opgeklopte verhaaltjes over de volle maan, die er zat aan te komen, konden me geen centimeter uit het lood slaan.

DIE NACHT

Eigenlijk lag ik nog geen half uur in bed en als *slechte-in-slaap-komer* voelde dat niet aan als heel bijzonder, toen ik in een soort meditatieachtige energie kwam.

Er verscheen een helderbeeld, waarin ik in het midden verbleef en om mij heen zag ik een stuk of 4 (het kunnen er ook 5 geweest zijn) krachtige symbolen.

Ik moest heel hard werken - een betere term kan ik er niet voor vinden - en na iedere ronde verdween er een symbool. Het was pittig en zwaar en de energie hing als een net iets te zware deken over me heen.

Vervolgens ontstond er boven mij een gigantische piramide met een heel lichtblauwe pastelachtige kleur. Deze beschermende energie was zo groot, dat ik me op dat moment niet goed kon voorstellen, hoe ver deze piramide zich uitstrekte.

Toen de klus was geklaard en alle symbolen wegwaren, kreeg ik de volgende boodschap:

"JE HEBT IETS GOEDS GEDAAN VOOR DE MENSHEID."

Even later kreeg ik een onheilspellend gevoel, dat gelukkig vrij snel daarna werd opgevolgd door een heel bijzonder beeld.

Voor mij zag ik de aarde in de meest prachtige kleuren maar overwegend blauw. Ik was zo ver weg van de aarde, dat ik haar in totaliteit kon aanschouwen. Dit was het beeld, waar Sherri Smith het over heeft: BLESSED GAIA oftewel DE NIEUWE AARDE.

Dit beeld was zo hoopvol en geruststellend, dat ik met een heel goed gevoel deze ervaring als blogverhaaltje opschrijf.

Later in de nacht moest ik verschillende keren checken of de piramide er nog was. Dezelfde check voerde ik uit, toen ik vanochtend onder de douche stond na te pruttelen. Ook nu - als ik me er in een flits op instel - zie ik, dat de piramide er nog is.

Net als bij bijzondere meditaties had ik ook nu weer sterk het gevoel: zoiets verzin je niet. Of ik de rest van de nacht nog heb geslapen? Amper!

11-10-2022 - TOEGIFT

Ik had het vroeger altijd, dat ik pas een dag later de werkelijke strekking van een meditatie begreep en ook nu - na deze bijzondere ervaring - sijpelen langzamerhand nog wat zaken door.

Zo heb ik in het verhaal niet verteld, dat ik het na afloop van deze ervaring heel erg koud had en mijn dons - die ik meestal aan het eind van de nacht zo om 6.00 uur over me heen trek - nu al pakte (1.37 uur). Ik bleef het koud hebben en pas om 4.30 uur kwam ik tot het idee om een kruik te pakken en pas na een uur met de kruik, trok ik een beetje bij.

Ook vandaag was ik niet 100 % lekker op temperatuur en pas nadat ik vanmiddag een warme douche had genomen, voelde ik mij weer beter.

Ik heb geen idee hoe lang mijn ervaring heeft geduurd, maar ik kan me voorstellen, dat bij zoiets je lichaamstemperatuur zakt en zeker als je stil in bed ligt. Het kan ook zijn, dat het heel veel energie heeft gekost. Vandaar ook mijn trekgevoel na afloop, waar ik overigens niet aan heb toegegeven. Had ik misschien wel moeten doen.

Dat maakt het ook weer begrijpelijker, dat na deze ervaring het lied *You Raise me Up* bij mij boven kwam. Hoewel ik het niet zo doorhad, kon ik blijkbaar wel wat hulp gebruiken.

Wat er precies gebeurd is vannacht, zal ik waarschijnlijk nooit helemaal begrijpen, maar de boodschap geeft wel aan, dat het zinvol was. In dat verband is het wel leuk om te weten, dat het nummer *You Raise me Up* ooit als eerste is gebracht door de band met de naam...... *Secret Garden*.

12-10-2022 - ANTWOORDEN

Natuurlijk hield het me de afgelopen dagen bezig met de vraag: "Wat is er nou in de nacht van zondag op maandag precies gebeurd?"

Gisteravond lag ik in mijn bed en direct na 5 minuten kwam het beeld van een enorm lange rij mensen: mannen, vrouwen, kinderen...... er kwam geen eind aan de rij.

Bij rijen krijg ik altijd een onaangenaam gevoel en in het dagelijks leven sta ik ook niet graag in een rij.

Gelukkig kwam er direct een boodschap:

"JE HEBT HEEL VEEL MENSEN NAAR HET LICHT GEBRACHT. DE 5 SYMBOLEN STAAN VOOR DE WERELDDELEN. JE BENT DE HELE WERELD ROND GEWEEST."

Daarna bleef de rest van de nacht - en het heeft me heel lang uit mijn slaap gehouden - het nummer *You Raise Me Up* zich in mijn hoofd afspelen.

Ik ging in gedachten langs de paar keer, dat ik dit eerder had meegemaakt. Ooit kwam ik tijdens een meditatie in een Oostenrijks kerkje waar een menigte - ineengedoken en droevig - bij elkaar zat. Op het moment, dat ik binnenkwam, schoten de mensen één voor één als lichtende bollen de lucht in.

Een andere ingrijpende keer zag ik iemand met een brede lach, die naar mij zwaaide en in een lichtzuil omhoogging.

Die keren was ik alleen maar aanwezig. Deze keer moest ik er - gezien de  spreiding en de grote hoeveelheid mensen - blijkbaar hard voor werken.

Plotseling begreep ik de werkelijke betekenis van het lied *You Raise Me Up*  en welke rol dit had gespeeld bij deze gebeurtenis.

Uiteindelijk viel ik in slaap met het fijne gevoel, dat de vragen waar ik mee zat, hun antwoorden hadden gekregen.

Trouwens......de (beschermende) piramide is er nog steeds!

13-10-2022 - PYRAMIDS

Natuurlijk niet toevallig kwam ik gisteren op YouTube een filmpje van Sherri Smith tegen, dat gaat over de piramide. Ik citeer er hier een klein stukje uit.

"Let*s talk about the pyramids. Have you been seeing images of the pyramids? Maybe in your dreams and are you thinking of them during the day?

Many of us understand that we have one. About 60 % of the lightworkers currently have build these pyramids. They are an extension of you.

They are your light and it is something that is helping you to expand your energy and more."

"They go right on the top of your home and you built this beautiful thing and people built them in all different sizes and in all different shapes. It*s all about you. And some are expanding and growing. And others are just these beautiful stationary pyramids over the top of each other*s homes.

Misschien leuk om in dit verband nog een keertje mijn blogverhaaltje van 7 juni te lezen met de naam PIRAMIDE (2) en vooral om de foto van de piramide, die er de afgelopen dagen precies zo uitziet.

14-10-2022 - QUEEN

Als je het blogverhaaltje van 12 oktober leest, mis je daarin het gegeven, dat in die rij een vrouw stond met een hoofddoekje. Ze stond net een beetje uit de rij en vooraan.

Wie was dat toch? Ergens wist ik het wel, maar ja.................

Vandaag kwam zij in een soort meditatie naar voren, alsof ze even wilde laten weten, dat het goed gaat met haar. Haar beeld was heel levendig en heel concreet. 

Ze is heel krachtig, maar ook heel eigenwijs.

Ze heeft heel veel humor....dat liet ze duidelijk aan mij zien. 

Blijkbaar hebben we hetzelfde motto: "ALLES OP Z*N TIJD."

15-10-2022 - OPTIMISME

Vandaag een eerbetoon aan mijn vader, die soms bijzondere uitspraken had.

Twee van zijn uitspraken waren duidelijk ook favoriet van hem.

"JONGEN........HET LEVEN IS NIET MET EEN SCHAARTJE TE KNIPPEN."

Dat was af en toe zijn oplossing om zaken - die niet zo goed gingen - een plek te geven.

"ALS IK WEET, DAT MORGEN DE WERELD VERGAAT, PLANT IK VANDAAG EEN BOOM."

Deze uitspraak is natuurlijk de ultieme vorm van optimisme en het is wel iets, waar ik mee opgegroeid ben.

Vandaag plant ik geen boom, maar 100 bolletjes van het sneeuwklokje, waar ik straks in februari weer heel erg gelukkig van word.

16-10-2022 - MANTRA

En zonder daar nou bewust naar toe te werken is voor mij een nieuwe mantra ontstaan.

Mijn dagelijkse oefening eindigt met:

"DIT IS MIJN INTENTIE VANDAAG ........    TE ZIJN IN HET LICHT EN DE ENERGIE VAN DE GODDELIJKE BRON."

Deze laatste zin is mijn nieuwe mantra geworden, die ik natuurlijk op elk moment voor mezelf kan reciteren.

Maar het is vooral heel fijn om zittend in mijn meditatiestoel het kristalwater te drinken en deze mantra voor mezelf een aantal keer op te zeggen:

"TE ZIJN IN HET LICHT EN DE ENERGIE VAN DE GODDELIJKE BRON." 

Deel deze pagina