06-09-2021 - HO*OPONOPONO

Ik moest even flink terugbladeren in mijn archief om er achter te komen, wanneer ik voor het laatst bezig was met HO*OPONOPONO (Een Hawaïaanse genezingsmethode).

Het hoort wel een beetje bij mij, dat ik een tijdlang heel intensief met iets bezig ben en dat het daarna afzwakt of zelfs even een tijdje achteloos in de "achterbak" ligt. De les of lessen lijken geleerd en na zo*n steppingstone, ga ik dan weer verder.

Door een bepaalde problematiek waarmee ik geconfronteerd werd, kwam toch Ho*oponopono weer bij me boven drijven en ik besloot een boekje met als titel ZEROLIMITS geschreven door Joe Vitale en dr. Hew Len aan te schaffen. 

Een gemakkelijk lezend boekje met af en toe de nodige humor en binnen 48 uur was ik er doorheen. Gelukkig had ik het al onderstrepend gelezen en gisteren heb ik in 5 A4tjes het boek nog eens samengevat. Inhoudelijk ga ik hier niet op het boek in, maar het is een echte aanrader.

Vanochtend stad en land afgezocht (op maandagochtend is er veel dicht) naar een blauwe fles. Blauwe fles ? Nou... dan toch een tipje van de sluier.

Op bladzijde 222 wordt geadviseerd veel water te drinken (probleemoplossend) maar vooral het blauwe zonnewater tot je te nemen. Als je een blauwe fles met water vult en het tenminste een uur in de zon plaatst, dan is het water opgeladen met zonne-energie. Het blauwe zonnewater verwijdert zich herhalende herinneringen uit het onderbewustzijn.

Om die laatste zin te begrijpen, moet je toch echt het boek zelf even lezen. Het enige wat ik kan doen, is een foto plaatsen bij dit blogverhaaltje.

Een passende kurk was niet voorhanden, maar een prachtig blauw Andara kristal (Electric Blue Atlantean) maakt het plaatje compleet.

11-12-2021 - EIGEN WILLETJE

Vanaf het moment dat de Andara kristallen in mijn leven kwamen, was het al snel duidelijk, dat ze een eigen wil hebben. Ze verplaatsen zich niet uit zichzelf, maar zij geven door, wat ze willen.

Over het algemeen liggen ze in een vaste formatie, maar zo nu en dan komt er spontaan een boodschap door en willen ze op een andere manier neergelegd worden, maar altijd bij elkaar. Wat dat betreft is het echt een team !

Met name in 2020 was er zo*n periode (september) dat ze zich wat dat betreft lieten *horen* en was het aan mij de taak als beheerder (zo voelt het) er ook naar te luisteren.

Vandaag kreeg ik de boodschap, dat ze op een KLUITJE wilden liggen. We hebben de verschillende rijen gehad, het glas-in-loodraam, de bolvorm, de pijlvorm, maar een kluitje ............

Het maakt me wel nieuwsgierig, want het kan heel goed zijn, dat er een vervolg komt in de vorm van een boodschap. We wachten af..............

13-12-2021 - ATLANTIS

Gisteren kreeg ik een uitgebreid en diepgaand bericht van Michael Love onder ogen. Het is de moeite waard om het te lezen en hier maak ik er een superkorte samenvatting van.

"This went wrong and great Atlantis went down in the sea. Both Lemuria and Atlantis existed at the same time before the great deluge. There was 80 % more land than ocean in those days. The Pacific Ocean was once the land of Lemuria and the Atlantic Ocean was the dry land of Atlantis."

"Both cultures built massive crystal mining operations and crystal production was the back bone and secret power behind both civilizations. The Atlantis crystal vortex technology was also used for time travel and teleportation and multidimensional travel."

Het is niet zo vreemd, dat ik later op de dag naar het *kluitje* Andara kristallen trok. Met beide handen omvouwde ik de kristallen en ik merkte, dat ik de kristallen wat dichter tegen elkaar kon drukken. Het *kluitje* werd daardoor meer een *balletje*.

En even viel de tijd weer weg en ik dacht: "Ja misschien heb ik destijds ook zo met mijn handen de Atlantiskristallen vastgehouden."

Vandaag las ik de boodschap voor de tweede keer en één zin viel mij op.

"Use this energy and this magnificent time to make  your personal return to Atlantis."

09-01-2022 - TWAALF

Ik heb het getal 12 altijd met een bijzonder gevoel bekeken.

Als kind heb ik me altijd afgevraagd, hoe het toch kon, dat het jaar precies in twaalf stukjes (maanden) was verdeeld en dat een etmaal precies 2 keer 12 uur was.

Dat ook het uur in 12 stukjes van 5 minuten was verdeeld en een minuut in 12 keer 5 seconden.

Dat deed mij vermoeden, dat het getal 12 iets met tijd te maken had.

Toen de kinderbijbel voorbij kwam, was ik gefascineerd, omdat het getal 12 daar verschillende keren genoemd werd.

Er waren 12 Joodse stammen en de Grote Meester had 12 leerlingen. Had hij er echt 12 of zat hier een verborgen betekenis in ?

Piano spelen was ook fascinerend, maar werd nog betekenisvoller, toen ik ontdekte, dat ook hier het getal 12 een rol speelde: 12 tonen en je bent weer op dezelfde plek, maar dan een octaaf hoger. Muziek leek een verbindende factor tussen tijd en ruimte.

Tijd en plaats kwamen dus al vroeg in mijn jeugd op deze manier tot een symbiose.

Bij de getallen van Tesla vind je het getal 12 (3, 6 en 9) ook weer terug.

Er zijn talrijke (echt een stuk meer dan 12) voorbeelden te vinden, waarbij dit bijzondere getal een rol speelt.

Via omwegen kwamen de Andara kristallen op mijn pad en niet te verwonderen, dat het getal 12  daarbij weer een rol speelde.

De laatste tijd ontwikkelde zich in mijn gedachten het idee om via het getal 12 en de Andara kristallen, water op te laden. Andara kristallen hebben een zeer hoog trillingsgetal en water is zeer ontvankelijk voor informatie.

De vorm was duidelijk (1 kristal onderin en de groepjes van 3 en 9 samenvoegen oftewel 1, 3 en 9). De fysieke vorm om ze zo te plaatsen was nog niet gevonden. Dit diende zich spontaan aan in de *one-dollar shop* in Korbach, waar ik voor 5 euro een vorm zag, die voor 100 % aan mijn eisen voldeed. Kijk maar naar de foto en je begrijpt, wat ik bedoel.

In mijn blogverhaaltjes van de afgelopen maanden kan je lezen, dat ik met behulp van het zonlicht en een blauwe fles, water oplaad. Dat werd in Nederland met de lage zonnestand steeds moeilijker.

Gelukkig heb ik nu de *winterversie* ontwikkeld en ik ben benieuwd, wat mij dat weer brengen gaat.

Dat een dertiende Andara kristal (op een speciale plaats) deze constructie vervolmaakt is niet zo gek, als je je bedenkt, dat ik als 13 mei geborene nu eenmaal een bijzondere band heb met het getal 13.  En zoals je gelezen hebt, ben ik niet de eerste - en zal ik zeker ook niet de laatste zijn - met deze bijzondere  voorkeur.

10-01-2022 - AQUARIUS

Na een lange reis lag ik dan eindelijk weer in mijn eigen bedje en de nieuwe Andara-opstelling kwam als het ware tot leven.

In de opstelling verscheen een binnenring, dat waren de 6 Andara*s, die in deze formatie geen rol hadden gekregen.

De buitenring van 12 Andara*s begon met de klok mee te draaien en de binnenring tegen de klok in. Het draaide allemaal met een ongelofelijke snelheid en ik begreep, dat niet de Andara*s zelf draaiden, maar dat er een energie doorheen schoot.

Er ontstond een soort vortex en het water schoot uit mijn glas omhoog.

Toen werd mij gezegd:

"Nee....daar hoef je niet bang voor te zijn. Het water schiet niet omhoog, maar de negatieve energieën uit het water schieten omhoog. Op die manier wordt het water ontgift."

Toen begreep ik, dat op die manier het water een hoger trillingsgetal kreeg.

Ik kreeg de behoefte om mijn bed uit te stappen en de 6 Andara*s daadwerkelijk in de formatie neer te leggen.

Er werd direct gezegd:

"Je hoeft de Andara*s niet fysiek toe te voegen.....want door jouw visualisatie werkt het ook !"

Eigenwijze Frans stapte toch z*n bed uit, maar het lukte niet, omdat de ruimtes in de taartvorm net iets te groot waren en ik bang was, dat de Andara*s er doorheen zouden vallen. Mijn groepje van 6 blijft dus lekker liggen op hun oude plek (zie foto).

12-01-2022 - DE ULTIEME CONCLUSIE

Eigenlijk viel gisteren direct ook het tweede kwartje.

Als watermens bestaande uit een grote hoeveelheid water (60%) is het niet meer dan logisch om ZELF het glaasje water te zijn.

Bij mijn eerstvolgende meditatie ga ik mij omringen (ik maak er een cirkel van) met de Andara kristallen.

Ik verheug mij er nu al op !

16-01-2022 - COMBINATIE

Ik heb me er altijd over verbaasd, dat de Andara kristallen mij zo duidelijk wisten te vertellen in welke positie ze willen liggen en in welke combinaties. Je kan dat onder de kopjes ANDARA KRISTALLEN 1 t/m 4 heel goed lezen.

Misschien hebben de Andara kristallen zich  er wel over verbaasd, dat ik altijd zo goed naar ze luisterde. Ik geloof in teamwork en ik geloof in wisselwerking.

Vandaag ging ik er even voor zitten met helemaal niet de bedoeling om te mediteren.

Lekker even de ogen dicht en het over me heen laten komen.

Al snel moest ik de Andara kristallen twee aan twee uit de 6 formatie (zie blogverhaaltje van  10 januari) oppakken. Het mag gek klinken, maar ik heb ze altijd beschouwd als mijn kleuterklasje. Misschien omdat ze kleiner zijn dan de andere kristallen, maar ook omdat ze in een wat andere periode en met een andere motivatie destijds zijn aangeschaft.

Ze voelden direct als volwassen aan en werden direct door de andere kristallen in de taartvorm als volwaardig geaccepteerd. Ik zag ook direct, dat hun plaats niet IN maar OM de taartvorm was bedoeld.

Getalsmatig kom ik nu uit op 12 + 6 + 1 = 19 = 10 =1 = een nieuw begin. En dat is voor mij niet zomaar een nummerieke betekenis van een getal. Ik heb echt het gevoel met de Andara kristallen een nieuw begin te maken.

Ik heb meerdere keren geschreven: "Het team is nu compleet", maar completer dan nu kan echt niet. Het is nu één grote familie.

18-01-2022 - AFSCHEIDING HOREN

Het begrip AFSCHEIDING speelt in EEN CURSUS IN WONDEREN een belangrijke en beslissende rol. Eigenlijk zien we dat voortdurend terug in *onze* geprojecteerde wereld en het is pijnlijk om te zien, dat we dit met z*n allen voortdurend in praktijk brengen.

Ik spring even van deze hak op een andere tak: als ik een kamer binnenkom, hoor ik planten gewoon schreeuwen om water en het is niet de eerste keer, dat ik ongevraagd bij buren of zelfs in een kuip met planten in ons dorp met flesjes water in de weer ben. Hé....alweer water !

Dit is een korte inleiding om te vertellen, dat gisteravond laat het *kindje* schreeuwde om zijn *moeder* . Stenen spreken en Andra kristallen zijn daar zelfs meester in.

Vanochtend heb ik de stoute schoenen aangetrokken en heb ik met transparante lijm *moeder en kind* weer samengebracht (zie foto).

Net zoals *echte* familie houden de Andara kristallen je soms wel bezig, maar je krijgt er een hoop voor terug !

                                                           MIJN ANDARA FAMILIE

21-01-2022 - VERWACHTINGEN

Op 12 januari beloofde ik om bij mijn eerstvolgende meditatie de Andara kristallen om mij heen te leggen in een cirkel en daarmee de plaats in te nemen van het glaasje water.

Als ik op spiritueel terrein iets voor een ander doe, begin ik altijd met een blanco blaadje. Ik verbind me en dan gebeurt er altijd, wat voor de cliënt belangrijk is.

Voor mezelf ligt dat wat anders. Het is heel lastig om voor mezelf informatie te krijgen. Meestal overvalt het me een beetje en de valkuil is om van te voren verwachtingen te hebben.

Ook deze keer ontkwam ik daar niet aan en het leek alsof ik te veel in mijn denken bleef zitten, iets dat mij toch zelden in mijn meditatie gebeurt.

In meditaties schiet ik soms de ruimte in. Bij deze meditatie kwam ik dan wel los van de huidige realiteit, maar het leek alsof ik met stoel en al met een wat schommelende beweging in een energieveld terecht kwam. 

EEN SOORT ANDERE DIMENSIE

Ik bleef maar in het denken zitten en langzamerhand drong het besef tot me door, dat er een soort verandering zou komen in de aanpak van mijn sessies.

Ik zou de eerstvolgende keer met de Andara kristallen om mij heen een consult geven.

Meer werd er niet aangegeven.

Ook deze keer is het dus gewoon weer afwachten, wat het mij gaat brengen.

24-01-2022 - REGENBOOG

De afgelopen dagen kwam in mijn *aandachtsveld* de Andara regenboogkristal. Ik vond dat zelf nogal opvallend, want zoals je in de blogverhaaltjes van deze maand kan lezen, was de Andara-familie compleet en een eenheid geworden.

Als iets compleet is....wat wil je dan nog meer ? En deze vraag heb ik mezelf ook gesteld en deed mij dus dagenlang twijfelen. Maar .....de aantrekkingskracht bleef en dat is bekend bij Andara kristallen.

Bij twijfel niet doen is een mooi uitgangspunt en ik besloot om even niet tot actie over te gaan en te wachten op een *teken*. Eigenlijk hoopte ik in een droom een antwoord te krijgen. Maar verwachtingen.......(zie blogverhaaltje 21/1).

Totdat ik vandaag mijn praktijkkamer binnenstapte en het in één flits duidelijk werd, wat de plaats van deze Andara zou worden en welke functie deze Andara zou krijgen. De Andara regenboogkristal werd direct besteld.

Wat de plek wordt voor deze nieuwe kristal, bewaar ik nog even voor de maand februari......alles op z*n tijd.

24-01-2022 - REGENBOOG (2)

"Totdat ik mijn praktijkkamer binnenliep......... de Andara regenboogkristal werd direct besteld.

Dit alles speelde zich af rond lunchtijd." (zie boven).

Eerder op de dag schreef ik aan het medium van Barneveld:

"Hoi....ik weet ook niet waarom, maar zou jij al je Andara kristallen op een rij willen leggen en er een foto van maken en die vervolgens aan mij willen opsturen?"

En echt...ik had geen idee, waarom ik dit aan haar vroeg en nadat ik het besluit had genomen om de Andara regenboogkristal aan te schaffen, kwam haar foto binnen.

Ik wist natuurlijk, dat zij ook Andara kristallen had. Sterker nog....ooit heeft zij mijn aandacht op de Andara kristallen gevestigd, maar dat zij.............

Ik sloeg echt steil achterover, toen ik haar foto zag. Haar Andara*s lagen keurig op de vensterbank en het was het rijtje van de chakra*s....oftewel.....de regenboog.

Het moet niet gekker worden !

03-02-2022 - REGENBOOG (3)

Het heeft even geduurd (10 dagen) maar vandaag is dan eindelijk het regenboogkristal aangekomen uit Oostenrijk.

Toen ik het pakje openmaakte, kreeg ik een gevoel, dat ik jarenlang niet heb meegemaakt.

Als een kind zo blij en met een bijzonder soort opwinding heb ik het kristal aan het papier en karton ontfutseld.

Wauw ! Prachtig van kleur en precies de juiste grootte.

In dit geval was de vorm ook heel belangrijk, want eindelijk kan ik verklappen, wat de plaats wordt van dit kristal.

De andere Andara*s heb ik soms gebruikt bij het opladen van het water met de blauwe fles (de zomeruitvoering).

Zoals je hebt gelezen in mijn vorige blogs, zijn alle Andara*s nu nodig voor het opladen van het water (de winteruitvoering) en zijn ze nu onafscheidelijk als één grote familie.

Op de foto zie je, hoe mooi het regenboogkristal past bij de blauwe fles.

Het regenboogkristal wil ik ook graag soms meenemen op mijn dagelijkse wandeling en wat dat betreft ligt de vorm heel lekker in de hand.

03-02-2022 - TWEELING

Mijn vader zei altijd: "Het leven zit vol verrassingen." en zoals ik altijd zelf zeg: "De Kosmos houdt wel van een grapje."

Ongeveer een jaar geleden vond ik in Nieuwkoop een kleine Andarakristal. Dat heb ik altijd als een soort wonder en cadeautje ervaren. Zo maar langs de kant van de weg. Deze kleine lichtblauwe Andara heeft een plaatsje gekregen bij het derde oog van mijn boeddha.

Ik had mijn regenboogkristal uitgepakt en even onder stromend water gelegd en daarna zijn plaats gegeven op de blauwe fles.

Ik controleerde of de enveloppe leeg was en zag dat er nog een klein pakje inzat.

Ik slaakte echter een kreet van verbazing.....want uit het pakje kwam een klein Andarakristal met dezelfde grootte en kleur als mijn *vondeling*.

Ik zei vorige maand al: "Het moet niet gekker worden."

06-02-2022 - REGENBOOG (4)

Het was een bijzondere eerste week van februari, waarin ik weer  bijzondere dingen mocht ervaren. Misschien zit komend verhaal niet logisch in elkaar, maar ik ga een poging wagen.

Getallen hebben me altijd aangetrokken, hoewel ik geen specialist ben in numerologie.

Onlangs was 02-02-2022 natuurlijk een bijzondere datum, die in spirituele kringen als een *poort* wordt gezien.

De dag erna op 3 februari arriveerde mijn regenboogkristal. Een nacht ervoor had ik er wel wakker van gelegen, toen het kristal mij (onderweg uit Oostenrijk) een gecompliceerde energie liet voelen. Ik begreep, dat de vele kleuren ook betekende, dat veel energieën in dit kristal aanwezig waren. Ik werd er zelfs wat onrustig van en het was duidelijlk, dat je met dit kristal stevig in je schoenen moet staan. Maar ja....het kristal had mij geroepen.

Op die derde februaridag kwamen de tweeën regelmatig voorbij en het Andara kristal speelde daarbij een grote rol. De onrust was verdwenen en maakte plaats voor rust, evenwicht en stabiliteit.

Dat ik later in een buitenlands facebookbericht las, dat het regenboogkristal 13 meesters en aartsengelen vertegenwoordigt, bevestigde wat ik reeds had gevoeld.

Later in bed (voor mij altijd een van de plekken, waar ik het nodige begrijp en of doorkrijg) realiseerde ik me, dat de regenboogkristal in de zomeruitvoering een bemiddelende rol speelt tussen de zon en het water. Je zou kunnen zeggen....een regenboog waardig.

08-02-2022 - PLATFORM

Afgelopen week was zeer indrukwekkend en ik had het gevoel te moeten *afkicken*.

Maar mijn observaties gaan altijd maar door en vandaag viel mij op, dat het regenboogkristal van boven gezien wel heel veel weg heeft van een platform.

Op de een of andere manier kreeg ik de associatie met de film CLOSE ENCOUNTERS........

Aanvullende gedachte: natuurlijk is het ook nog zo, dat we alleen maar een wens hoeven uit te spreken en de gedachte erover los te laten. Als je erover blijft piekeren, geef je het signaal af, dat je het niet aan het Hogere (PLATFORM) overlaat, maar het dus weer zelf wil doen.

Aanvullend gevoel: het gaat hier om informatie.

25-02-2022 - IN LAK*ECH ALA K* IN

Een prachtige uitspraak van de maya*s met een nog mooiere betekenis.

IK BEN EEN ANDERE JIJ

IK BEN JIJ EN JIJ BENT MIJ

In tjiden van voorspoed is dit een fijne manier om elkaar te begroeten en een fijne manier om over elkaar te denken. 

In lastige tijden is het problematischer. Toch siert het je, als je op deze manier naar het grote geheel kan kijken.

Marion Berndsen - mijn fantastische docent gedurende 2 jaar en medium van het jaar in 2014 - zei eens tegen mij: 

"Frans....bedenk, dat wij in vele levens zowel dader als slachtoffer zijn geweest en daar onze lessen en ervaringen uit hebben gehaald."

In Lak*ech Ala K*in is een verklaring van eenheid en een-zijn. Wij zullen het met z*n allen op deze aardkloot moeten doen. Uitsluiten zoals nu op vele terreinen gebeurt (zowel nationaal als internationaal) is niet een vredelievende weg.

Vanmiddag heb ik de wateropladers zowel de zomer- als winteruitvoering in de zon gezet en mijn stoel richting zon gedraaid.

Hoe moeilijk ook, maar....."Draai je stoel naar de zon."

27-02-2022 - HET VREDESLEGER

Ik kreeg ooit het vredesleger van de Engelen te zien en de boodschap was zowel doordringend als eenvoudig.

"ZOLANG JIJ IN LIEFDE BENT, KAN HET VREDESLEGER VAN DE ENGELEN ZICH MET JOU VERBINDEN EN JOU HELPEN."

Pas vandaag kwam ik op het idee om het vredesleger van de Engelen aan te roepen en ik heb gevraagd mij te helpen een gevoel van vrede te brengen aan iedereen, die nu in angst leeft.

Bij een eerdere poging om reiki te sturen, kreeg ik steeds de aardbol tussen mijn handen te voelen. Ik begreep daardoor, dat niet alleen een bepaald gebied, maar de hele wereld snakt naar een healing. Het mooie is altijd, dat ik dit proces start en de Engelen het snel van me overnemen. Ik ben maar heel even nodig en dan doen de Engelen het werk.

28-02-2022 - INSPIRATIE

Alleen door de winter- en zomeruitvoering naast elkaar te zetten, kwam ik op het idee om beide te combineren.

Het lijkt zo eenvoudig en achteraf denk je.....waarom ben ik daar niet eerder op gekomen.

Ik denk, dat het vredesleger van de Engelen mij geïnspireerd heeft, omdat de noodzaak gevoeld werd om mijn aandacht en intentie te focussen.

Er overvalt mij nu een enorme rust en een soort vertrouwen, dat ik de controle en het oordeel los kan laten. Ik laat het nu over aan de Engelen.

10-03-2022 - BATH TIME

Deel deze pagina