01-09-2023 - DE STENEN VAN LAGATJAR

      02-09-2023 - SYNTHESE

      03-09-2023 - ENGELEN EN GELUID

      04-09-2023 - EINSTEIN

      05-09-2023 - GEVALLEN ENGELTJE

      10-09-2023 - DROOM

      11-09-2023 - EENVOUD

      12-09-2023 - DON*T MISS IT

      14-09-2023 - HO*OPONOPONO

      15-09-2023 - MEESTERGETAL

      16-09-2023 - HO*OPONOPONO (2)

      17-09-2023 - UITSPRAAK VAN DE MAAND

     

                                                                     DE STENEN VAN LAGATJAR                                

      Eigenlijk hoort dit verhaal thuis onder het kopje BRETAGNE BLOG maar ik vind het wel leuk om met deze ervaringen

      de nieuwe maand september te beginnen - ook al is het nu nog augustus.


      In het plaatsje Camaret sur Mer staat een mooie formatie menhirs en gedurende mijn verblijf,  moet ik er altijd een

      aantal keren naar toe. De formatie staat tien kilometer verderop en mede daardoor heb ik een speciale band

      ontwikkeld met deze plek.


      De formatie is een soort omgekeerde F en aan de kant - parallel aan de zee - staan de meer kleine stenen waar ik

      altijd tegenaan leun en waar ik de nodige informatie krijg. In eerdere jaren hebben de stenen me laten weten, dat

      ze allemaal met elkaar verbonden zijn.


      De eerste steen kwam met de mededeling": "WE GEVEN JE ENERGIE." en dat was na een lange reis van 3 dagen

      echt wel even nodig. Lekker even hangen tegen de steen en het gevoel weer thuis te zijn.


      De tweede steen gaf me gouden en kristallen licht. Het leek een soort visueel vervolg op hetgeen de eerste steen

      aan mij had gegeven.


      De derde steen gaf mij oranje licht en ik moest direct denken aan een paragnost (zo heette dat destijds) die mij heel

      lang geleden zei: "JE HEBT MEER ORANJE NODIG." Ik vond dat toen een heel lelijke kleur, maar sindsdien ben ik

      er stapje voor stapje steeds meer van gaan houden en ook in mijn meditaties kwamen er toen prachtige stenen voor,

      die oranje licht uitstraalden.


      De vierde steen vertelde mij: "Wij (de stenen) HEBBEN ALLEMAAL ONZE EIGEN SPECIALITEIT."

      Bij deze steen kwam het begrip *zuiverheid* heel sterk naar voren.


      Er was een vijfde steen, die ik wat de vorm betreft, nooit zo bewust had gezien. Ergens op de helft zat een plat stukje

      en dat nodigde gewoon uit om er je hand op te leggen. Direct nadat ik dat deed, werd ik heel emotioneel en al het

      verdriet dat ik ooit had meegemaakt, kwam als een golf naar boven. Ik heb er zeker twee minuten staan huilen.


      Tijdens een tweede bezoek aan deze steenformatie kwam ik op het idee om ook eens tegen een grote steen te gaan

      staan. Ik had dat in al die jaren - ik was er voor de zestiende keer - nooit gedaan. Die hele grote stenen werden door

      kinderen vaak gebruikt als klimtoestel en ik irriteerde me daar nogal eens aan.

      Ik vroeg wel: "Waarom gillen kinderen zo tegenwoordig? "

      Het antwoord kwam direct: "Dat is de pijn van de wereld."


      Toen ik tegen de grote steen stond, verscheen er een gigantische engel achter mij, die haar vleugels als een warme

      bescherming om mij heen sloeg. Ik werd er duizelig van en moest dit bezoek eerder afbreken dan ik van plan was.

      Het was blijkbaar een heftige energie, die ik op dat moment niet helemaal aankon.

     

      Natuurlijk was de uitdaging om bij een volgend bezoek nog een keer tegen de grote steen te gaan staan om te kijken, hoe

      ik dat zou ervaren. Er ontstond een moeilijk te beschrijven ervaring. Het leek het meest op een groot wit veld en even later

      werd er een grote groep engelen - voelbaar en zichtbaar - aan mij getoond.


      Ik had een dag eerder een nogal heftig gesprek gehad met de eigenares van onze vakantiewoning, waarbij het thema

      ouder/kind aan bod was gekomen. Bij mijn tweede ontmoeting met de grote steen werd gezegd:


     "JE HEBT GISTEREN MEER GEDAAN DAN JE DENKT. DE ENGELEN HEBBEN JE GEHOLPEN EN

       WE ZIJN JE DANKBAAR, DAT JE ONS INSTRUMENT WILDE ZIJN."


      Op dat moment begreep ik, dat het veld met engelen mijn Vredesleger was. Ooit werd tegen mij gezegd:

       "ZO LANG JIJ IN LIEFDE BENT, ZAL HET VREDESLEGER VAN DE ENGELEN JOU HELPEN."

     


      Tot slot een korte ervaring tijdens het bezoek aan het immens grote veld met menhirs in Carnac.

                           
      Ze hadden sinds mijn vorige bezoek het terrein ingrijpend gereorganiseerd en op een prachtig aangelegd pad

      waande je je middenin het veld met de menhirs. Eén steen stond op armlengte en ik legde mijn hand er tegenaan.

      Onmiddellijk kwam de boodschap: "JIJ BENT MIJN BROEDER."


      Zo......de maand september kan beginnen.                                                                        02-09-2023 - SYNTHESE


      Ik ga met mijn aandacht naar mijn wortelchakra en maak een verbinding met het centrum van de aarde.

      Ik ga met mijn aandacht naar het chakra van mijn linkervoet en maak een verbinding met het centrum van de aarde.

      Ik ga met mijn aandacht naar het chakra van mijn rechtervoet en maak een verbinding met het centrum van de aarde.


      Tussen deze drie verbindingspunten ontstaat een driehoekig vlak, dat als een zuil naar boven groeit en verbinding

      maakt met mijn Hoger Zelf.


      Vanuit Mijn Hoger Zelf kijk ik naar de (of deze) projectie en sta ik volledig in mijn eigen kracht.


      Vanuit mijn eigen kracht maak ik de gedeelde programma*s in mijn onderbewustzijn schoon en wis ik ze, zodat inspiratie

      tot mij kan komen.


      I AM SORRY

      PLEASE FORGIVE ME

      I THANK YOU

      AND I LOVE YOU


      Ik herhaal deze zinnetjes een aantal keer en blijf dan lekker in mijn meditatiestoel een tijdje nagenieten.


                      

                                           Op deze manier krijg je inspiratie om de juiste dingen te doen

                                                                      

                                                                                                                           en luister of je informatie doorkrijgt.                                                                                                                            03-09-2023 - ENGELEN EN GELUID


      De afgelopen jaren heb ik nogal eens meegemaakt, dat mensen aangeven, dat ze zo*n moeite hebben

      met al dat geluid om zich heen of zelfs irriteren aan specifiek geluid. De wereld is er de laatste jaren

      inderdaad niet stiller op geworden en het kan je tot grote onrust brengen.


      Ik denk, dat in Nederland het aantal mensen, dat je kan zien als hooggevoelig behoorlijk is toegenomen,

      dus ook het aantal klachten over geluid stijgt navenant.


      Ik ben een van die mensen, die het liefst in alle stilte mijn dagelijks leven zou doorbrengen en vooral het

      geklets in tuinen tot laat in de nacht brengt mijn nachtrust soms ernstig in gevaar. Maar gelukkig...ik denk

      altijd in oplossingen.


      En zo kwam ik liggend in bed tot de volgende *oefening*:


      Ik visualiseer engeltjes om mij heen, die met hun trompetten en bazuinen met een scherp geluid de wereld

      om mij heen besproeien. De klokvormige uiteinden van de trompetten zie ik als een soort klankschalen, die

      het geluid van de buitenwereld weerkaatsen.

                    
                                     Samengevat: "IK GEEF HET GELUID AAN DE WERELD TERUG."


      Vervolgens ga ik lekker de Ho*oponopono zinnetjes herhalen en het geluid in mijn hoofd zal daardoor

      ook absoluut verminderen en het leidt natuurlijk af van datgene, waar deze oefening om is begonnen.

      Bij dit alles verwacht ik geen enkel resultaat of uitkomst......ik laat het gewoon gebeuren.


      Ik heb deze oefening de afgelopen week een paar keer toegepast en het resultaat is wonderbaarlijk.

      Eigenlijk weet ik niet precies of de geluiden om mij heen verminderen of dat ik zelf op zodanige manier

      verander, dat ik geluid anders ervaar.


      Zoals ik vaker zeg bij dit soort ervaringen: "Try it and you know it en bedenk vooral je eigen variaties !"                                                                                04-09-2023 - EINSTEIN


       IEDEREEN NIEMAND UITGEZONDERD HEEFT BEPAALDE IDEEËN EN LEEST DAN EEN BOEK

       EN VOELT DAN: "DIT IS HET !"

       IN MIJN VAKANTIE KREEG IK BIJ EEN STEEN IN CARNAC DE BOODSCHAP: "JIJ BENT

       MIJN BROEDER." BIJ EINSTEIN KREEG IK HETZELFDE GEVOEL: "JIJ BENT MIJN BROEDER."


      "I didn*t arrive at my understanding of the fundamental laws of the universe through my rational mind.

       Concerning matter we have been all wrong. What we have called matter is energy, whose vibration has been

       so lowered as to be perciptible to the senses."


      "Matter is spirit reduced to point of visibility. There is no matter."


      "Time and space are not conditions in which we live, but modes by which we think. Physical concepts are

        free creations of the human mind, and are not, however it may seem, dertermined by the external world.

        Time does not exist - we invented it. Time is what the clock says. The distinction between the past, present

        and future is only a stubbornly persistent illusion."


       "I think 99 times and find nothing. I stop thinking, swim in silence, and the truth comes to me."

     

      "The intellect has little to do on the road to discovery. There comes a leap in consciousness, call it intuition,

        or what you will, the solution comes to you and you don*t know how or why."


       "A human beining experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest, a kind of

        optical delusion of consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires

        and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening

        our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty. Our separation from each                other is an optical illusion."


      "When something vibrates, the electrons of the entire universe resonate with it. Everything is connected. The greatest

        tragedy of human existence is the illusion of separateness. Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one."

 

      "We are souls dressed up in sacred biochemical garments and our bodies are the instruments through which our souls

        play their music. Whem you examine the ;lives of the most influential people who have ever walked among us, you

       discover one thread that winds through them all. They have been alignes first with their spiritual nature and only and

       only then with their physical selves."


     "The true value of a human being can be found in the degree to which he has attaine liberation from the self."


     "The ancients knew something which we seem to have forgotten. The more I learn of physics, the more I am drawn to     

       metaphysics. One thing I have learned in a long life: that all our science, measured against reality, is primitive

       and childlike."


      "We still do not know one thousandth of one percent of what nature has revealed to us. It is entirely possible, that behind

       the perception of our senses, worlds are hidden of which we are unaware."


      "I am not an atheist. The problem involves is too vast for our limited minds. We ware in the position of a little child

       entering a huge liberary filled with books in many languages. The child know someone must have written those books.

       The common idea that I am an atheist is based on a big mistake. Anyone who interprets my scientific theories this way,

       did not understand them."

 

       "Everything is determined every beginning and andeing by  forces over which we have no control. It is determined for the        insect as well as for the star. Human beings, vegetables or cosmic dust, we all dance to a mysterious tune,

       intoned in the distance by an invisible piper."


     "The religion of the future will be a cosmic religion. It will transcend a personal God and avoid dogma and theology."


      "Energy cannot be created or destroyed, it can only be changes from one form to another. Everything is energy and

       that is all there is to it. Match the frequency  of the reality you want and you can not help but get that reality. It can be

       no other way. This is not philosophy. This is physics."


      "I am happy because I want nothing of anyone. I do not care about money. Decorations, titles or distinctions mean

       nothing to me. I do not crave praise. I claim credit for nothing. A happy man is too satisfied with the present to dwell

       to much on the future."


                           

                                                              05-09-2023 - GEVALLEN ENGELTJE


       We waren nog niet thuis of het engeltje, dat zich al jaren aan mijn sleutelhanger bevindt, viel op de grond.

       Het deed me onmiddellijk denken aan de prachtige ervaring, die ik ooit in Bretagne had en uit een kleine

       wolkenformatie (bestaande uit de letters F en C) een helder licht naar beneden viel.


       Het zou niet meer dan logisch zijn om het engeltje direct weer aan mijn huissleutel te hangen, maar ik nam

       het mee naar mijn praktijkkamer, waar ik het als een soort knuffelsteen (het is van metaal) gingen gebruiken.      


     

                                              


     
       Het engeltje was een nieuw lot beschoren, want in de weken na de vakantie ging ik mij steeds meer bezighouden met

       de Hawaïaanse genezingsmethode: Ho*oponopono. Het engeltje ging ik gebruiken als symbool om mijn gedeelde

       herinneringen in mijn onderbewustzijn schoon te maken en te wissen.


       Bij Ho*oponopono is het de sleutel (!) om op die manier oude herinneringen los te laten en Goddelijke inspiratie tot je te laten

       komen. Synchroniciteit (alles is immers op een bepaald niveau één) gaat een steeds grotere rol spelen.


       Ik merkte dat bijvoorbeeld heel duidelijk, toen ik iets ging maken om een lelijke kabel bij de ingang van ons huis weg te

       werken. Ik ben niet een echte klusser, maar deze keer vielen er een aantal zaken echt samen en kwam ik in de situatie,

       dat bepaalde zaken moeiteloos op mijn pad kwamen.

             Natuurlijk ga ik de komende tijd lekker door met mijn 4 zinnetjes en ik hoop daarmee steeds meer mensen te inspireren.


        

                                                                      10-09-2023 - DROOM


      Natuurlijk blijven de laatste tijd mij bijzondere getallencombinaties achtervolgen met name de 11 en de 11.11

      Niet dat ik het erg vind, maar soms overvalt het me toch weer. Zoals de keer, dat ik in mijn agenda opzocht,

      wanneer de volgende bijeenkomst zou zijn met een formulier in de hand, waarvan de getallencombinatie eindigde

      op een 11............11 november oftewel 11-11.


      Vorige week 2 bossen zonnebloemen kocht en ze thuis in een vaas zette en natuurlijk even tellen, hoeveel bloemen

      het waren.........11


      Maar goed zoals je gemerkt hebt, zorgt de warmte van de afgelopen dagen ervoor, dat ik niet heel veel blogverhaaltjes

      produceer, maar dat is ook wel eens lekker. Ik ben wel - iets meer dan anders - behoorlijk bezig met Ho*oponopno.

      Misschien dat daardoor de volgende droom nou ook weer niet zo heel bijzonder is. Nee...er komt geen 11 in voor.


      Ik droomde, dat ik op een beurs consulten gaf. Het eerste consult was inhoudelijk weliswaar goed gegaan, maar in

      mijn droom voelde ik, dat het om het geld ging.


      Het tweede consult liep als het ware volledige *uit-de-hand*, want het eindigde in een totaal gevoel van liefde.

      Toen ik wakker werd en erop terugkeek, had de droom toch een soort van onbegrepen element. Het was een

      bijzondere droom, maar toch......het leek alsof er iets aan ontbrak.


      Na het vaste ochtendritueel en vervolgens wat klusjes doen, vond ik het voor de zondag (en de warmte) welletjes

      en ik besloot de rest van de dag niets te doen, pakte mijn Ho*oponopono boekje en ging de onderstreepte zinnen

      nog eens doornemen.


      Binnen een paar minuten belandde ik op bladzijde 25 waar de volgende zin mijn droom volledig aanvulde.


      "Met behulp van de Ho*oponoponomethode kan een therapeut foute gedachten in zichzelf en in de cliënt

        laten omzetten naar perfecte gedachten van LIEFDE.


                


                        
       


      Het was direct duidelijk wat er aan mijn droom ontbrak: kennis en begrip dat door het boekje over Ho*oponopono

      gewoon even benadrukt moest worden.

      Het was ook direct duidelijk welke onbegrepen element bij het wakker worden ontbrak: LIEFDE


      Het blogverhaaltje was geschreven en ik loop naar beneden om nog net even het laatste stukje van de ladies tour

      mee te pikken en zie daar een uitbundige Annemiek van Vleuten kushandjes werpen naar het publiek, want het is

      de laatste wedstrijd van haar indrukwekkende wielercarrière.


      Haar rugnummer ? Natuurlijk......... 11 en op haar rug in tweevoud weergegeven: 11 11

      en daarmee is ook dit verhaaltje weer rond

      


                                                                                11-09-2023 - EENVOUD


      Gisteren wandelde ik mijn vaste route door Nieuwkoop en dan is het laatste stukje het mooist: de dijk.


      

     

       Ook al is het fietspad op die dijk geasfalteerd, het blijft een schitterend stukje Nederland met die knotwilgen.

       Op het fietspad hebben kinderen met krijt wat tekeningen gemaakt en iedere keer als ik ze zag, was ik toch

       geboeid en geraakt door de wonderbaarlijke schoonheid maar vooral door de eenvoud.
                          Vandaag deden deze tekeningen mij denken aan de uitspraak van een zeer spirituele vriendin:


                                                              "MENSEN MAKEN HET SOMS ZO MOEILIJK."


       En zo dacht ik aan mijn eigen ontwikkeling op het spirituele pad van de afgelopen zeg 30 jaar, waarin de

       nodige workshops, cursussen en dagelijkse ervaringen mij hebben gemaakt tot wie ik nu ben.


       En wat ik ook geleerd heb, iedere keer kwam het uiteindelijk toch weer neer op de kern: LIEFDE.

       In het spirituele wereldje een vaak gebruikte term met een soms nogal verheven karakter.

       Bij dit algemene begrip denk ik dan toch aan termen als verbondenheid, eenheid, respect en zelfkennis.


       Hoe mooi al die opleidingen en ervaringen ook waren, laten we het eenvoudig houden en vooral de

       laatste 2 zinnetjes voortdurend in gedachten houden: "I THANK YOU AND I LOVE YOU."


       En dan kom je plotseling tot het besef, dat het 9/11 is.......................                                                                          12-09-2023 - DON*T MISS IT


      De dijk (zie voorgaand verhaaltje) behoort tot mijn vaste dagelijkse wandelroute en van de vrolijke

      kindertekeningen heb ik dus al weken kunnen genieten. Gisteren besloot ik om ze te fotograferen

      en ze te verwerken in een verhaaltje. Afgelopen nacht heeft het bij ons behoorlijk geregend en

      vanochtend merkte ik op, dat de tekeningen verdwenen waren: precies op tijd gefotografeerd !

               

      Ik loop vaak langs de bloemenwinkel, want iedere week is er wel nieuwe voorraad en soms zijn er

      leuke aanbiedingen. Soms zie ik bepaalde plantjes en twijfel ik: wel of niet kopen. Het is mij meerdere

      keren overkomen, dat ik eindelijk de beslissing nam om ze aan te schaffen: weg plantjes. Te laat !


                In mijn vakantie ben ik blijkbaar doortastender en als ik iets zie, dat mijn aandacht trekt, weet ik vaak

      intuïtief, dat het een kwestie is van *nu-of-nooit* (Zie Bretagne - blog: ZONNENBORD 4)).


      Waar ik heen wil met dit verhaal ? Op je levenspad krijg je meerdere kansen, die je natuurlijk - om te

      beginnen - wel als zodanig moet opmerken. Je hoort nog wel eens zeggen: "Bij twijfel niet doen."

      Bedenk dan, dat er genoeg situaties zijn, waarbij je maar één kans krijgt.

            Tja....er is altijd weer die keus: BEZINT EER GE BEGINT of AANPAKKEN DIE HANDEL.


      Het maakt het leven ook wel weer spannend en..........kans gemist ?

      Niet getreurd er komt bijna altijd wel weer een volgende: opletten dus !                                                                               

                                                                             14-09-2023 - HO*OPONOPONO     


       Vanaf de zomervakantie veel Ho*oponopono gedaan en dan blijken er een aantal klusjes plotseling

       enorm mee te vallen. Ik schreef daar op 5 september al over, maar vandaag kwam na het installeren

       van de zonnepanelen het volgende klusje aan bod.


 


 


     

     


      Toch altijd weer opmerkelijk, dat zo*n verandering altijd weer klusjes opleveren, die je van tevoren niet

      had voorzien. Door het plafonnetje in de meterkast was de nieuwe elektriciteitskabel gelegd en na 2 weken

      kon ik het pas opbrengen om het eens goed te bekijken. Ik had er erg tegenop gezien, maar de kabel was

      zodanig aangelegd, dat er eigenlijk geen aanpassingen nodig waren en de klus was in 20 minuten geklaard.


     

      


                                                                                                              


               
 


      Ik ga nu niet roepen: "Doe Ho*oponopono dan gaan al je klusjes vanzelf.", maar ik denk wel, dat het je rust

      brengt en je daardoor op meer ontspannen wijze naar de dingen kijkt en doet. Ik ging ieder geval met grote

      tevredenheid (te-vreden = in vrede) het laatste restje zon in de tuin opvangen.


      En daar kreeg ik de inspiratie (en dat is absoluut wel het gevolg) om een aantal zaken uit de Ho*oponoponosfeer

      met elkaar te combineren. Hieronder het resultaat.

            

                   "De gedeelde programma*s in mijn onderbewustzijn ga ik schoonmaken en wissen, zodat de negatieve

                           herinneringen, blokkades, energieën en trillingen worden gezuiverd, gereinigd en losgelaten."


                                                                            En dan natuurlijk de vier zinnetjes


                         

                                                                          15-09-2023 - MEESTERGETAL


      En dan lig je eindelijk even op de bank en kijk je naar de nieuwe aanwinst het zonnenbord. En ja....ik weet het.

      Ik ben een *teller*, maar ik had het nog niet opgemerkt: weer kwam het meestergetal 11 op mijn pad.

                                                                     De linker zonnebloem heeft 11 blaadjes.

     


     

     

                                                                    


                                                                                   Boodschap van de 11


                                                                                  Vertrouw op je intuïtie

                                                                          Help anderen, ze hebben je nodig.


                       En het is zeker niet toevallig, dat ik een dezer dagen een persoonlijke boodschap kreeg van

                       Kees & Barbara Visser-Roth (Kinweb) over manifestatie. Eén zin haal ik er even uit, omdat

                       die voor mij de kern aangeeft:


                                           "FOCUS JE OP HET HUIDIGE MOMENT MET ALLE MOGELIJKHEDEN,

                                                                       DIE ER ZIJN EN BLIJF JEZELF ZIEN

                                                               ALS KANAAL VAN DE UNIVERSELE WIJSHEID."

                                             "DAN BEN JE IN STAAT JE INNERLIJKE DOELEN VORM TE GEVEN."                                                                         16-09-2023 - HO*OPONOPONO (2)


      Natuurlijk ga je merken, dat met het beoefenen van Ho*oponopono -  oftewel de 4 zinnetjes regelmatig voor

      jezelf herhalen - je rustiger en minder emotioneel wordt. Het is vooral belangrijk om de zinnetjes te zeggen

      in situaties waarin je boos of geïrriteerd dreigt te raken. Ik zeg "dreigt", want je kan op zo*n moment kiezen:

      boos worden, geïrriteerd raken of de zinnetjes voor jezelf recapituleren.


      Juist door je aandacht naar de zinnetjes te verleggen, ga je je minder richten op het *probleem* en dat is

      de eerste belangrijke stap om meer in vrede te komen. Door te reinigen (de zinnetjes opzeggen) worden

      jouw gedachten liefdevoller en positiever.


      Nog belangrijker is, dat je door de zinnetjes steeds meer in verbinding komt met het Goddelijk deel in jou,

      want tijdens het zeggen van de zinnetjes, richt je je daar namelijk op.


      Langzamerhand kom je dan in een stadium, waar het ego (wat ook een programma is) jou niet meer leidt,

      maar die leiding overlaat aan het goddelijke. Met Ho*oponopono ben je dus eigenlijk bezig om je verbinding

      met het goddelijke te oefenen en te versterken.


      Door alle programma*s te wissen word ik steeds meer mijn zuivere IK en ga ik steeds meer leven vanuit

      inspiratie, waar je je door laat leiden en naar handelt. Dan bereik je  - wat dr. Hew Len noemt - ZERO = leegte

      en kan het goddelijk deel in jou de leiding overnemen en handel je vanuit inspiratie.     


                               Ik realiseerde me onlangs, dat het tijdens een Akasha Reading bijna net zo gaat. Ik begin met het blanco blaadje en het

      uitgangspunt is alleen maar een eenvoudige vraag van de cliënt, die er richting aan geeft. Meer niet.. ik laat het gebeuren.


                                                        17-09-2023 - UITSPRAAK VAN DE MAAND


                             
                                          

                                              - Zie verder onder kopje 2023 - SEPTEMBER (2) - BLOG