MEI - 2024

      

      Ik schrijf deze verhaaltjes om je te inspireren


      en je te vragen om naar de kleinste ervaringen


      in jouw leven te kijken. Die kunnen een bijzondere


      betekenis hebben, als je er voor openstaat


    


     

      01-05-2024 - KRUISPUNT

      02-05-2024 - ZO VOELT HET

      03-05-2024 - DE VIJFDE DIMENSIE

      04-05-2024 - IN DE WACHTKAMER VAN DE VIERDE DIMENSIE

      05-05-2024 - UITSPRAAK VAN DE MAAND

      06-05-2024 - DE LEERLING EN DE MEESTER

      07-05-2024 - DE STRAAL VAN LIEFDE

      08-05-2024 - LICHTWEZENS

      09-05-2024 - GROOT EN KLEIN

      11-05-2024 - ZONNESTORMEN

     

                                                                               01-05-2024 - KRUISPUNT
                      

                       "Dit niveau geeft de vierde dimensie aan               "Hier in deze vierde dimensie kan je acclimatiseren

                        Je ontstijgt daarmee de derde dimensie                 In feite ben je al in de vijfde dimensie, maar je kan

                        als voorbereiding op de vijfde dimensie."                die nog niet *zien*. Je bent het je nog niet bewust.

                                                                                                        Je krijgt hier ook bescherming."

     

      Deze boodschappen kreeg ik door (zie blogverhaaltjes18 en 19 april) en ook: "JE STAAT OP EEN KRUISPUNT."


      Het is een heel apart gevoel om op een kruispunt stil te staan. In het dagelijks leven zou ik dat zeker niet doen, maar

      hier op het spirituele vlak voelt het heel zeker en sterk aan. Ik voel een soort stabiliteit en onverstoorbaarheid, alsof

      ik nog meer *observator* en minder *deelnemer* ben geworden.


      Deze wachtkamer voelt heel prettig. Ook omdat ik door de *glazen plaat* nog ben verbonden met de derde dimensie.

      Maar ik weet ook, dat een volgende stap eraan komt. Hoe die zal zijn, kan ik hier in de vierde dimensie al een beetje

      aanvoelen.


      Ik realiseer me ook, dat de glazen plaat en het kuispunt maar beelden zijn. Maar het geeft me wel een soort houvast

      en als visueel ingesteld persoon, kan ik me daardoor ook in *a split second* vanuit de derde dimensie naar de vierde

      dimensie verplaatsen. 


      En ja...... in de wachtkamer lijkt het spirituele leven soms ook een beetje stil te staan, maar dat is natuurlijk niet zo.


                                                                      DEEG MOET OOK RIJZEN.                                                                     02-05-2024 - ZO VOELT HET


      Op de foto zie je vier keer een afstandsbediening voor de televisie en daarmee ga ik het verschil uitleggen tussen

      de derde en de vierde dimensie. Ik hoop wel, dat je de blogverhaaltjes van april hebt gelezen, anders wordt het

      wel heel vergezocht. Nou.......misschien is het dat ook wel.


      


                      


      De drie afstandsbedieningen ter linkerzijde symboliseren de niet gemakkelijke weg, die je hebt af te leggen in de

      derde dimensie. Het is een weg van mislukking, aanpassing en doorzettingsvermogen. Komt je dat bekend voor ?


      De meest linker is de oudste, die het jarenlang tot tevredenheid heeft gedaan. Toen kwam er een andere provider

      in zicht, die bij het nieuwe abonnement een bijbehorende afstandsbediening aanbood (de tweede en de derde van links).

      Nou......... dat hebben we geweten!


      Van deze soort hebben we er in een jaar of drie/vier een stuk of vijf/zes versleten. Uiteindelijk zaten we met 3

      afstandsbedieningen te schakelen. De één was voor de programma*s, de andere voor het volume

      en de oudste bleven we gebruiken voor teletekst, want dat kon met die * twee nieuwe* niet.


      Misschien begrijp je nu, waarom ik het in het begin had over mislukking, aanpassing en doorzettingsvermogen


      Toen kwam de grote ommekeer. Ik vond, dat het tijd werd om toch maar weer eens een nieuwe afstandsbediening

      aan te vragen. Eerlijkheidshalve moet ik er wel bij zeggen, dat ze altijd gratis waren.


      Tot mijn grote verbazing kreeg ik een nieuwe mediabox (die had ik niet besteld) maar ik zag in de verpakking een

      afstandsbediening, die wel heel erg leek op het oudste exemplaar in dit verhaal. Dat gaf al enige hoop.


      De bijbehorende brochures om het hele zaakje in te stellen, gaven mij daarentegen een gevoel van paniek met

      bijbehorende zweethanden en het besluit was gauw genomen om dit niet zelf te doen.


      Een monteur was er binnen enkele dagen, die niet alleen alles gratis installeerde, maar ook nog eens een nieuwe

      contactdoos aan de muur bevestigde, die er geruime tijd al op half elf bij hing.


      Nu zit ik dus met één afstandsbediening in mijn hand, waarmee ik de programma*s, het volume en de teletekst kan

      bedienen en ik kan eigenlijk amper beschrijven, hoe dat voelt.


      Geen losse eindjes meer. Alles bij elkaar. Soms lijkt het alsof ik iets mis, maar dan keer ik weer terug naar

      de toestand van geluk, tevredenheid en compleetheid.


                                             HET VOELT ALSOF IK ME IN DE VIERDE DIMENSIE BEVIND.

    


      En natuurlijk weet ik, dat er tegenwoordig ook de mogelijkheid is om gewoon vanaf je luie bank te roepen:

     "TV Monde" en "Harder" of "Zachter".


      En dat je in de nabije toekomst de commando*s alleen nog maar hoeft te denken.


                                             MAAR DAT HOORT NATUURLIJK BIJ DE VIJFDE DIMENSIE                                                             03-05-2024 - DE VIJFDE DIMENSIE


      Als jongetje had ik al het idee, dat je bij het bereiken van de vijfde dimensie voor anderen misschien wel

      onzichtbaar bent. Sterker nog.....misschien wel gewoon verdwijnt.

      Ik gebruikte wel andere woorden, want van het begrip dimensie had ik toen nog nooit gehoord.


      Ik was zeer verrast, toen ik in het museum de Lakenhal in Leiden in een zaal kwam, waar 4 paneeltjes

      hingen. Het waren de vroegst bekende schilderijen, die Rembrandt maakte, toen hij 18 jaar oud was.

      De schilderijtjes gaan over de 5 zintuigen.
                           


     


      Het afgelopen jaar triggert alles zo*n beetje, wat met het getal 4 te maken heeft en het lijkt wel alsof deze serie van

      Rembrandt iets speciaals met mij doet. Sowieso zie ik overal verbanden en deze keer was het natuurlijk extra leuk,

      omdat het gaat over de 5 zintuigen, die we in de derde dimensie als gereedschap nodig hebben.


      De vier schilderijtjes staan dan voor de vierde dimensie en het vijfde schilderijtje - dat gaat over de smaak - is er gewoon niet.

      Het is niet zeker of het wel bestaat (ik denk het wel), maar het is gewoon spoorloos. Ter plekke dus onzichtbaar, waarmee

      direct de link is gelegd met de vijfde dimensie.


      Er is één schilderijtje dat eigendom is van het Lakenhal museum en de andere drie zijn in bruikleen (New York) en het is

      dus een vrij unieke gebeurtenis om ze nu in Nederland naast elkaar te zien.                                                 04-05-2024 - IN DE WACHTKAMER VAN DE VIERDE DIMENSIE


      Vanmiddag lag ik op de bank en viel in slaap, hetgeen een zeldzaamheid is. Het gebeurt me bijna nooit.

      Tijdens dit hazenslaapje (laat dat *je* maar weg) van ongeveer een uur produceerde ik één luide snurk

      en besloot, dat het bij die ene snurk moest blijven. Wonderlijk hoe je zelfs tijdens het slapen, toch een soort

      van bewustzijn hebt.


      Gedurende deze slaapperiode werd ik me er ook heel bewust van, wie wij in essentie zijn. We zijn absoluut

      geen lichaam, ook al identificeren we ons er heel vaak mee. Het lichaam is een gereedschap, een combinatie

      van zender en ontvanger, een soort computer, maar niet de server.


      Vaak ben ik de naam van iets vergeten. Als ik me concentreer blokkeer ik. Als ik het loslaat of mij verbindt,

      schiet het mij te binnen en voel dan dat het van buiten mij komt (heel vaak als een geprojecteerd beeld).


      Tijdens meditatie of het geven van een reading is dat *VAN-BUITEN-KOMEN* voor 100 % duidelijk en waarneembaar.
             

                                    

                                                                           
                                                                         Tekening Rienk Kruiderink

                                                                      

      Wachten in de vierde dimensie is heel relaxed. Je functioneert ogenschijnlijk in de derde dimensie, maar het

      voelt en functioneert anders.


      Stabiel, heel, geduldig, overzicht, helder..... zijn zo enkele van de kenmerken die mij nu te binnen schieten.

      Ik heb totaal niet de behoefte om wat dan ook te forceren en ik kan alles meer op z*n beloop laten. Het

      voelt vredig met een licht gevoel van verwachting en verbinding.


      Dat de vijfde dimensie nog wel even op zich laat wachten, ervaarde ik vanmiddag, toen ik enigszins

      geïrriteerd raakte door een bericht van de apotheek, die voor de zoveelste keer verkeerd gericht was.


                               De irritatie was ook zo weer over en daarna moest ik er zelfs even om lachen.

 

                                                                    IK WAS DUS NOG NIET GESLAAGD !

                                                                                (voor mijn 5D examen)


                                                               

                                                                05-05-2024 - UITSPRAAK VAN DE MAAND


                                                                 Degene met wie jij de meeste moeite hebt

                                                                                is jouw grootste leraar                                                             06-05-2024 - DE LEERLING EN DE MEESTER


      Iedere maandag verblijdt mijn zwager Rienk Kruiderink ons met een verhaaltje en bijbehorende tekening.

      Ik heb wel vaker een van zijn kunstwerken gebruikt als illustratie van een van mijn blogverhaaltjes.

      Deze keer neem ik zijn verhaal integraal over, omdat mij bij het lezen van zijn tekst een bekende uitspraak

      te binnen schoot.


                                         ALS DE LEERLING ER KLAAR VOOR IS, VERSCHIJNT DE MEESTER


      Het leuke vind ik, dat de *meester* in dit geval een plek was, die Rienk tot nu toe nooit eerder had ontdekt.

      Leerling Rienk was er na al die jaren blijkbaar nu klaar voor. En ziedaar.....de Meester (de plek) verschijnt.                  

    

      


 


     

                                                                    07-05-2024 - DE STRAAL VAN LIEFDE


                                                                                          INLEIDING


      Mijn kortetermijngeheugen werkt soms als een *vlakje* en dus weet ik niet meer precies, wat ik vanmiddag

      dacht. Vaag herinner ik me, dat het ging over iets, dat ik niet meer op deze manier wilde. Het had iets te maken

      met volledige acceptatie van anderen en dat anderen volledig mochten zijn, zoals ze zijn.


      Het was een gevoel van *afstand-nemen* en het besef, dat ik mij ongelofelijk graag wilde verbinden met de

      Goddelijke staat van zijn. Er overviel mij een soort extatisch gevoel van geluk, dat maar van korte duur was.

      Het klinkt wellicht hoogdravend, maar zo was het.


      Vanavond voelde ik een enorme drang om te gaan mediteren. Dus ging ik zonder enige verwachting in mijn

      meditatiestoel zitten. Zonder verwachting....omdat ik iedere keer weer verrast ben, wat ik te zien, te horen, maar

      vooral te weten krijg. Mijn graadmeter achteraf is........dit bedenk je niet. Het is hetzelfde als de liedjes, die ik

      vroeger maakte en altijd besefte, dat niet IK het was, die ze maakte. Pas later *ontmoette* ik het begrip inspiratie.


                                                                                   DE MEDITATIE


      Zoals ik vroeger startte bij de oude eik (later de kristallen eik) werd het al gauw duidelijk, dat de situatie, die ik

      voor me zag: de glazen plaat met de beschermende piramide en de lichtstraal naar boven... het uitgangspunt zou

      vormen voor toekomstige meditaties. Ik besefte, dat het slechts beelden waren, maar dat ik die nodig had om tot

      begrip en inzicht te komen.


      Na dit inzicht begon eigenlijk pas de echte meditatie en ik schoot via de lichtstraal de ruimte in. Ik ging met een

      snelheid die groter was dan het licht en kreeg de volgende kernachtige boodschap.


      "ALLEEN MET DEZE SNELHEID KAN JE ONTSNAPPEN AAN DE PROJECTIE VAN RUIMTE EN TIJD."

     

      "ALLEEN MET DEZE SNELHEID KAN JE KOMEN TOT VERBINDING MET DE GODDELIJKE SCHEPPER."


      "DIT IS DE SNELHEID VAN LIEFDE, DIE 100 % PUUR MOET ZIJN OM ZIJN DOEL TE KUNNEN BEREIKEN."


     


      Ik weet nog, dat ik me na deze boodschappen enigszins ongerust maakte, hoe ik *terug* zou kunnen komen.

      En met terug bedoelde ik natuurlijk mijn dagelijkse aardse bestaan. Er kwam een soort uitleg, dat ik

      tegelijkertijd *hier* en *daar* was. Een soort situatie die ik eerder had meegemaakt en mij direct geruststelde.


      Bij het typen van dit verhaaltje herinner ik mij, dat ik de laatste tijd een soms verontrustend besef heb van

      ruimte en tijd. De oneindigheid van alle galaxy*s tezamen en de oneindigheid van de tijd.

      De verontrusting gaat altijd weer voorbij, als ik me realiseer, dat het alleen is op te lossen, als je gelooft

      in een nog grotere Bron. Dan laat ik het los en komt de acceptatie.                                                                08-05-2024 - LICHTWEZENS


            ALLEEN MET DEZE SNELHEID............DIT IS DE SNELHEID VAN LIEFDE (zie vorig blogverhaaltje)


      Deze boodschappen in mijn meditatie zetten mij aan het denken en doen mij herinneren aan eerdere uitspraken,

      indrukken en ervaringen.


      Het begrip LIEFDE is moeilijk onder woorden te brengen. Het is net als bijvoorbeeld het begrip GELUK bijna

      ongrijpbaar en laat zich nog het meest vertalen als *een-soort-gevoel*.


      Ik realiseer me nu, dat het in mijn boodschappen niet letterlijk werd gezegd, maar het voelde voor mij aan, dat

      de snelheid van liefde nog groter was dan de snelheid van het licht. Misschien werd dat mede veroorzaakt door

      de uitspraak, dat het de enige manier was om aan de projectie van tijd en ruimte te ontsnappen.


      In de kwantumtheorie kennen we het begrip *superpositie* en geeft aan, dat deeltjes niet alleen altijd met elkaar

      verbonden zijn, maar ook *tegelijkertijd* op meerdere plaatsen kunnen zijn. Zoals aan het eind van mijn

      meditatie gezegd werd: "Je bent zowel *hier* als *daar*.


                                  Misschien zijn dat wel twee belangrijke eigenschappen van LIEFDE.

                                    Op meerdere plaatsen tegelijk zijn en altijd verbonden met elkaar.

      Het zouden zomaar de 2 hoofdeigenschappen kunnen zijn, die horen bij EENHEID = VERBINDING = LIEFDE.


                      Dan herinner ik mij de uitspraak, die ooit in een reading tegen mij gezegd werd over UFO*S.

                                   "Frans het zijn geen machines of luchtschepen....het zijn wezens."


      Dat brengt mij op de gedachte, dat bepaalde beschavingen in onze KOSMOS wellicht zo ver ontwikkeld zijn,

      dat ze puur liefde zijn. Het zou de enorme snelheid en voor ons onmogelijk snelle bewegingen kunnen verklaren,

      die deze wezens maken.


                                     Misschien zijn wij dan ook wel op weg om lichtwezens te worden.           En kunnen we - niet alleen met deze snelheid - maar ook met deze kwaliteit van liefde - ons verbinden met de Goddelijke Bron.                                                                09-05-2024 - GROOT EN KLEIN


      We waren er al voor gewaarschuwd, dat de zonnestormen in aantocht zijn en dat het zelfs mogelijk is om in

      Nederland poollicht te zien.


      De zonnestormen vertaalden zich vanmiddag al in een zeer hoge uitslag. Tussen K8  en K9 is echt heel pittig.

      Dat er dan mogelijk heftige emoties los kunnen komen, weet helaas niet iedereen.

                              Het ziet er naar uit, dat we in Malmö een blauwtje lopen en dat is voor de vele liefhebbers van dit festival en voor

      de zanger, die ons vertegenwoordigt (en blijkbaar onder hoogspanning verkeert) geen fijne afloop.

     


     


                      

     

     

                     

                                                           Message of Michael Love (Facebook)                                                             11-05-2024 - ZONNESTORMEN
                                                           Afgelopen nacht:  2 x K8 - 2 x K9

                                                           Neem de tijd om het te verwerken

                         

                                                                       FIJN  WEEKEND !